Před více než dvěma lety dospěl Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí č. 23 Cdo 3549/2020 k závěru, že ujednání stanov o předmětu podnikání spočívající v uvedení názvu volné živnosti „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ bez specifikace oboru činnosti, resp. konkrétního předmětu podnikání, nesplňuje požadavek určitosti, neboť z něj není zjevné, co je předmětem podnikání dané společnosti, a odpovídajícího výsledku se nelze dobrat ani výkladem․

Daňové milostivé léto probíhá letos od 1. července do 30. listopadu 2023. Splacení jistiny dluhu, tedy nedoplatku na dani, vzniklého do 30. září 2022 umožní fyzickým osobám – podnikatelům a nepodnikatelům - zbavit se souvisejících nedoplatků na úrocích, penále či pokutách. Vedle toho dlužníkům fyzickým i právnickým osobám ze zákona zaniknou drobné nedoplatky na dani a příslušenství, pokud v součtu u jednoho finančního úřadu nepřevyšují 1 000 korun.

Máte zajímavý podnikatelský nápad, ale ještě studujete střední nebo vysokou školu?

Studium nemusí být vůbec překážkou, dokonce to může být z počátku výhoda.
Nejsnadnějším způsobem, jak začít podnikat je prostřednictvím živnostenského listu. Nepotřebujete základní kapitál a postačuje pouze dosažení věku 18 let resp. svéprávnost a bezúhonnost.

Ochrana duševního vlastnictví jako důležitá součást počátku podnikání

Z obecného pohledu duševní vlastnictví zahrnuje několika hlavních oblastí – obchodní tajemství, autorské právo a související práva, průmyslové vlastnictví, pod které spadají průmyslové vzory, ochranné známky, patenty a užitné vzory. Každý stát si sám může určit, jakým způsobem bude těmto právům poskytovat ochranu a v jakém rozsahu.

Cílem soutěže eŽena je ocenit práci malých podnikatelek a zviditelnit jejich schopnosti, samostatnost a kvalitu služeb. Soutěž je určena pouze ženám, které v rámci podnikání provozují vlastní e-shop nebo jej plánují založit a posílají z něj balíky svým zákazníkům.

Vážení příznivci AMSP ČR,

přinášíme Vám další číslo zpravodaje k projektu Svou cestou

Kde najít finance pro svůj startup? Druhů financování existuje mnoho. Od crowdfundingu, přes venture capital, angel investory až po granty a dotace. Cest k dosažení financí je spousta. Jaká jsou ovšem jejich specifika a proč je potřeba znát svůj produkt?

Do 3.9. můžete přihlásit svůj projekt do soutěže Nastartujte se, která rozděluje 1 000 000,-.

Zveme Vás na nadcházející akci G20 Young Entrepreneurs' Alliance (G20 YEA), která se bude konat v Novém Dillí v Indii od 13. do 15. července 2023.

Toužíš zažít svobodu podnikání nebo se inspirovat od podnikavců?
Máš odvahu poznat nové lidi, užít si srandu i se vzdělat?
Tak čti dál!