Podpora se týká firem s finálním produktem před jeho zavedením na trh. Zájem je dvojnásobný, než MPO očekávalo, proto navyšuje alokaci 200 mil. Kč o dalších 100 mil. Kč, příp. opět navýší.

Vláda dne 18.5.2020 schválila program COVID III na podporu živnostníků a firem do 500 zaměstnanců. Cílem programu je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Vláda 18.5.2020 podpořila návrh 50% příspěvku státu na nájem podnikatelům, kteří z důvodu opatření vlády ke koronavirové krizi museli zavřít své provozy. Vše bude samozřejmě dobrovolné. Pokud soukromý pronajímatel nepřistoupí na tuto variantu, tak stát částkou nepřispěje. Jinými slovy, stát je připraven přispět 50 procenty na nájemné za druhé čtvrtletí (duben,květen, červen 2020) za předpokladu, že pronajímatel sleví 30 procent. Podmínkou bude předložení dodatku ke smlouvě o pronájmu u nebytového prostoru. Program je s platností od 1. dubna do 30. června. Nájemcům, kteří platí nájemné státu nebo veřejným subjektům, bude 80 % nájemného rovnou odpuštěno (uhradí stát). Týká se i provozů s několika pobočkami, maximální výše podpory je 10 mil. Kč.

Od úterý 19.5.2020 nemusí nosit roušku pracovníci v provozech s vysokou teplotou a dále pracovníci v kancelářích při dodržení 2 m odstupu.

I po 25.5.2020 bude při vstupu na území ČR požadován negativní test na COVID-19 nebo vstup do karantény, po 8.6.2020 bude negativní test požadován jen v případě přicestování z rizikových zemí.

V návaznosti na částečné obnovení činnosti vízové agendy na 27 českých zastupitelských úřadech v zahraničí (Austrálie, Brazílie, ČLR, Hongkong, Chorvatsko. Japonsko, Kanada, Korea, Mexiko, Mongolsko, Německo, Polsko, Rakousko, SAR, Bosna a Hercegovina, Slovensko, Tchaj-wan, USA, Vietnam) došlo ke dni 18. května 2020 k rozšíření fungování Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec; došlo ke zrušení omezení ohledně profesí zahraničních uchazečů.

MPO navyšuje alokaci 1 mld. Kč o další 2,5 mld. Kč vzhledem k enormnímu zájmu. Měsíčně eviduje 70.000 žádostí o vyplacení ošetřovného. Na MPO administruje tým ca 60 osob.

Restaurace či bary budou po moci od 25.5.2020 fungovat mezi 23:00 – 6:00 h jen přes výdejové okénko.

Při příznivém vývoji epidemiologické situace se budou moci od 25.5.2020 konat hromadné akce do 300 osob.

MSPV 13.5.2020 sdělilo, že příspěvky na mzdy za březen by měly firmy obdržet tento týden (tj. do 15.5.2020). Tuto skutečnost AMSP ČR několikrát kritizovala.