Pro všechny, bez ohledu na věk, kteří/které chtějí načerpat inspiraci u hostitelské organizace ve státech EU. Minimální pobyt odborné praxe je 1 měsíc, zpravidla se vyjíždí na 2-3 měsíce. Primárně se jedná o sdílení odborných zkušeností v daném oboru a osvojení si příkladů dobré praxe, i s předpokládaným cílem navázání budoucí nadnárodní spolupráce. V každém případě je to prohloubení znalostí a navázání partnerství, přátelství a dalšího rozvoje.

logo RFR 2014 FINAL320px

Praha, 10. června 2020. Rodinné firmy se ukázaly jako opravdový tahoun při zvládání koronavirové krize. Částky, které chtějí investovat, jsou příslibem k oživení české ekonomiky. Tato klíčová myšlenka vyplývá z hlavních zjištění letošního květnového průzkumu agentury IPSOS pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), který proběhl formou mixu telefonického a e‑mailového dotazování 210 rodinných firem napříč obory a regiony ČR.  Zveřejněním průzkumu tak startuje další ročník soutěže o nejlepší rodinné firmy „Equa bank Rodinná firma roku“, který organizuje AMSP ČR již 9. rokem s cílem ocenění a zviditelnění malých a středních rodinných firem.

Vláda na svém jednání 8. 6. 2020 schválila prodloužení příspěvku firmám na náhrady mezd do 31. srpna 2020.

Více informací zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

Vláda 8. 6. 2020 schválila krizový akční plán pro obnovu cestovního ruchu v ČR. Obsahuje 16 opatření, některá jsou plošná (nájemné, kompenzanční bonus pro OSVČ), jiná jsou cílená. Součástí jsou i státem podporované poukazy na domácí dovolenou, dále rovněž obnovení marketingových aktivit na zahraničních trzích a zvýšení rozpočtu státní agentury CzechTourism.  Více informací zde: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/klara-dostalova-predstavila-krizovy-akcni-plan-ces

Vláda v pondělí 8. 6. 2020 schválila příspěvek na lázeňský pobyt, pokud potrvá nejméně šest nocí, výše podpory je maximálně do 4000 korun, což zhruba odpovídá 40 procentům nákladů nižší cenové hladiny lázeňských pobytů.

Ministerstvo zahraničních věcí posílí ekonomickou diplomacii, aby po krizi COVID-19 podpořilo český export. Využívá již existujících nástrojů podpory českých firem, důraz je kladen na zvýšení podpory přímo v zahraničí a její větší flexibilitu. Materiál schválila vláda 8. 6. 2020.

Vládou schválený návrh dne 8. 6. 2020 upravuje několik daňových úlev přijatých v rámci Liberačního balíčku I a II, zejména posouvá lhůtu do 18. srpna 2020 pro podání daňového přiznání k dani z příjmů. Balíček dále prodlužuje prominutí DPH na bezúplatná dodání ochranných prostředků do 31. července 2020. Až do 31. prosince 2020 se odsouvá také povinnost podat daňové přiznání a uhradit daň z nabytí nemovitých věcí. Rovněž dojde k automatickému prominutí úroků na všech daních za období od počátku nouzového stavu do 31. prosince 2020 v případech, kdy bude správcem daně povoleno posečkání v souvislosti s koronavirem.

Vláda dne 8. 6. 2020 odsouhlasila navýšení rozpočtu Ministerstva zemědělství na letošek o miliardu a navýšení rozpočtu Ministerstva životního prostředí o dvě miliardy – peníze půjdou na opatření pro boj se suchem a povodněmi.

Asociace je členem úzké poradní skupiny k materiálu "Daňový majetek".  Za AMSP ČR chceme v souladu s požadavky členů akcentovat následující body:

Během stavu nouze inspektoři práce zahajovali kontroly jen výjimečně, od 1. června 2020 se vrací k normálnímu režimu. Pokud firmy doufaly, že na jejich přešlapy z dob před koronavirem úřad zapomněl, budou možná překvapeny. Přibudou k tomu kontroly na přestupky z dob koronavirové epidemie.