Vláda svým usnesením ze dne 30.4.2020 upravila pravidla pro otevření provozoven stravovacích služeb, a to s účinností od 11. května 2020, 00:00 h.

Ministerstvo průmyslu a obchodu začalo 4. května 2020 přijímat žádostí o dotace v programu Technologie COVID-19. Zájem je skutečně velký, dosud se zaregistrovalo 83 projektů s celkovou požadovanou dotací 409milionů Kč. Podnikatelé mohou žádat o podporu od 250 tisíc do 20 milionů korun, a to především na nákup strojů a zařízení pro zahájení výroby zdravotnických prostředků a pomůcek osobní ochrany, nebo na likvidaci infekčního odpadu. V programu je nyní 300 milionů korun, MPO je připraveno peníze navýšit.

Úvěry budou poskytovat spolupracující komerční banky a Českomoravská záruční a rozvojová banka bude za ně vystavovat záruky. Program bude určen pro OSVČ a firmy do 500 zaměstnanců, a to ze všech regionů vč. hl.m.Prahy.

Vláda dne 4. 5. 2020 schválila novelu zákona o kompenzačním bonusu týkající se malých s.r.o., kterou finálně připraví Ministerstvo financí.

Vláda dne 4. 5. 2020 schválila odložení všech fází EET do konce r. 2020, tedy s náběhem od 1.1.2021. Týká se nejen 3. a 4. fáze, ale i 1. a 2. fáze. V současné situaci je důvodem odkladu komplikované získání nové certifikace a autentizačních údajů pro již fungující zařízení EET z 1. a 2. fáze a dále přerušená informační kampaň pro podnikatele spadající do 3. a 4. fáze EET.

Vláda dne 4. 5. 2020 schválila novelu zákona o platební styku (termíny PCC) týkající se nevýhodného kurzu pro přepočet při platbě v místní nebo české měně. Dozorovat bude ČNB.

Vláda dne 4. 5. 2020 schválila návrh MPO na kompenzaci nájemného pro podnikatele v komerčních prostorách, kteří byli zasaženi opatřením vlády ke koronaviru od 12. 3. 2020, a to ve výši 50 % kompenzace od státu, 30 % ponese pronajímatel a 20 % nájemce. Režim bude dobrovolný.

Vláda dne 4. 5. 2020 schválila navýšení ošetřovného pro OSVČ z 424 kč na 500 Kč/den, a to zpětně od 1.4.2020 do 30.6.2020 (dokud budou zavřené školy). Administraci a vyplácení této dávky bude nadále zajišťovat MPO. Za březen je nyní vyplaceno 90 % všech schválených žádostí.

Od 11. 5. 2020 bude fungovat přeshraniční doprava, železniční a autobusová. Cestující budou muset splnit běžné podmínky (test na Covid-19), kontrolovat bude policie. Specifické podmínky nejsou stanoveny. Povolení dopravy neznamená automaticky 100% obnovení všech komerčních mezinárodních spojů, záleží na rozhodnutí provozovatele spoje. Půjde nejvíce o cílené autobusové linky pro sezónní pracovníky či pendlery.

Senát vrátil do poslanecké sněmovny návrh na vyplácení kompenzačního bonusu v dalším období od 1. 5. do 8. 6. 2020. Vláda totiž nechce měnit denní částku kompenzačního bonusu 500 Kč na den, zatímco senát navrhuje její zvýšení a rozšíření okruhu osob, které mají na kompenzační bonus nárok.