Máte zajímavý podnikatelský nápad, ale ještě studujete střední nebo vysokou školu?

Studium nemusí být vůbec překážkou, dokonce to může být z počátku výhoda.
Nejsnadnějším způsobem, jak začít podnikat je prostřednictvím živnostenského listu. Nepotřebujete základní kapitál a postačuje pouze dosažení věku 18 let resp. svéprávnost a bezúhonnost.


Pokud neplánujete živnost řemeslnou nebo vázanou, pak není nutné splnění dalších podmínek. Zároveň v případě, že neplánujete využívat specifické technické nebo jiné zázemí, pak sídlem bude pravděpodobně také trvalé bydliště.


Proč se vyplatí začít ještě za studií?

Nemusíte vůbec řešit zdravotní pojištění, neboť to za studenty plně hradí stát, bohužel musíte alespoň tuto skutečnost na zdravotní pojišťovnu nahlásit – a to do 8 dnů od počátku podnikání. U sociálního pojištění je to podobné, pokud váš čistý příjem nebude pro rok 2023 vyšší než 96 777 Kč, pak se Vás povinnost platit
sociální pojištění netýká. Podání daňového přiznání navíc není nutné, když podnikání ještě nerozjedete, pak postačuje pouze čestné prohlášení o nulových příjmech. Pokud budete podnikat při studiích, pak je možné využít slevu na studenta ve výši 335 Kč měsíčně, tuto skutečnost postačí doložit potvrzením o studiu.


Kdy tyto výhody nejpozději skončí?

Dosažením věku 26 let, resp. v měsíci, ve kterém je Vám
26 let. V tento měsíc za Vás stát naposledy zaplatí zdravotní pojištění a také musíte začít platit zálohy na sociální pojištění – platí v případě, že je podnikání pro Vás hlavní činností. Pokud tomu tak není a nechcete platit žádné zálohy, musíte OSSZ doložit skutečnost, že aktivně nepodnikáte.

Chcete vyhrát peníze na rozjezd podnikání?

Nastartujte se a vyhrajte až 300 000,- pro svůj business!