Praha, 17. srpna 2020. Přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob, jejichž zákonná lhůta pro podání a lhůta splatnosti daně byla k 1. 4. 2020, lze bez sankce podat a zaplatit nejpozději do úterý 18. 8. 2020. To se týká i přiznání zpracovávaných daňovým poradcem, u kterých je běžná zákonná lhůta do 1. 7. 2020. Je tu však háček – v případě, že přiznání bude podáno 18. 8. 2020, ale daň doputuje na účet finančního úřadu až 19. 8. 2020, bude vyměřena sankce za celé 4,5 měsíce (tj. od 2. 4. 2020 do data úhrady). To je při státním úročení opravdu velice drahé! Nesourodost odkladných termínů pro podání daňového přiznání (18. 8. 2020), a přehledů na sociální (18. 9. 2020) a zdravotní pojištění (3. 8. 2020) navíc dále mate a je důkazem neschopnosti státních institucí reagovat na mimořádné události.

V pátek nabyla účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu lidem pracujícím na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), kteří jsou ovšem účastníky nemocenského pojištění (tzv. pojištěná dohoda). Žádat budou moci o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. března do 8. června 2020. Kamenem úrazu jsou podmínky naplnění nároku na bonus, a tak na tuto podporu dosáhne mizivý počet lidí. Náklady na vytvoření, zpracování novely, celý legislativní proces včetně průchodu poslaneckou sněmovnou jsou tak mnohonásobně vyšší než potenciální peníze, které se mají dostat mezi lidi.  

V návaznosti na obnovení vízové činnosti většiny zastupitelských úřadů ČR v zahraničí dojde k obnovení fungování vládních programů ekonomické migrace ve vztahu k dalším státům.

Projekt se naostro rozjel teprve v srpnu 2010, v testovacím provozu nicméně běžel od ledna téhož roku. Scuk.cz vznikl jako logické pokračování blogu Cuketka se zaměřením na v Česku dosud velmi slabou oblast gastronomických průvodců. Přípravy na projekt trvaly zhruba dva roky, samotná realizace pak vypukla v prosinci 2009. Na svědomí ho mají grafik Jiří Libánský, kodér Martin Michálek, django programátor Michal Valoušek a píáristka a copywriterka Michala Gregorová.

AMSP ČR je zakládajícím členem Digitálního inovačního hubu DIH TOURISM 4.0, Misí tohoto ústavu je advokacie digitalizace a potenciálu digitální transformace v oboru turistiky a cestovního ruchu. Aktivity AMSP ČR v digitálním inovačním hubu jsou pokračováním projektu Rok digitálního podnikání 2019 a současně součástí projektu Rok malého podnikání 2020.

Vláda 22. 7. 2020 schválila další z programů MMR, které pomáhají občanům a podnikatelům v boji proti dopadům koronavirové pandemie. Program COVID – Ubytování je zaměřen na ubytovací zařízení v ČR. Stát přispěje částkou 100 až 330 Kč (v závislosti na kategorii a třídě ubytovacího zařízení) na pokoj a noc za období, kdy musela být uzavřena. Výzva by měla být vyhlášena v srpnu. COVID – Ubytování počítá pouze s ubytovacími zařízeními, kam nespadají krátkodobé pronájmy typu Airbnb. Tato podpora přispěje k udržení stávajícího rozsahu a kvality poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu, dále též k udržení nabídky služeb. Program bude spuštěn bezprostředně po notifikování programu Evropskou komisí.

Senát dne 22. 7. 2020 schválil další kompenzační bonus. Lidé pracující na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), kteří jsou účastníky nemocenského pojištění (tzv. pojištěná dohoda), a bylo jim kvůli koronaviru znemožněno pracovat, obdrží státní podporu.

Posláním Národní ceny České republiky za kvalitu v rodinném podnikání je zviditelnit úspěšnost českých rodinných podniků.