Usnesení vlády ze dne 18. května 2020 č. 555 k vydání mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

Resort zdravotnictví připravil další hygienická pravidla pro provozy, které bude možné od 25. května opět otevřít. Týká se to zejména vnitřních prostor stravovacích provozů, hotelů, kempů a dalších ubytovacích zařízení, otevírají se vnitřní prostory hradů a zámků, zoologické a dendrologické zahrady nebo koupaliště.

Senát dne 20. 5. 2020 schválil, že ošetřovné mohou nadále pobírat i rodiče, kteří nepošlou své děti do otevřených škol.

Senát dne 20. 5. 2020 schválil odklad plateb sociálního pojištění za zaměstnavatele za měsíce květen – červenec 2020.

Senát se 10. června 2020 vrátí k projednání zrušení povinné maturity z matematiky. Podnikatelé dlouhodobě požadují její zachování.

Nový dotační program „COVID – Nájemné“ připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) projednala vláda. Další podpora z řady COVID má za cíl pomoct podnikatelům, kterým byl mimořádnými opatřeními zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách, což jim snížilo schopnost platit nájemné. Podstatou programu je participace: pronajímatel sleví 30 % z nájmu, nájemce uhradí 20 % a stát mu přispěje 50 %, a to do maximální výše 10 mil. Kč. Program se má týkat nájemného za druhé čtvrtletí, tedy měsíce duben, květen a červen 2020. Protože jde o dotaci, pravidla už nemusí jít do Parlamentu, vychází se z dřívější legislativy.

Podpora se týká firem s finálním produktem před jeho zavedením na trh. Zájem je dvojnásobný, než MPO očekávalo, proto navyšuje alokaci 200 mil. Kč o dalších 100 mil. Kč, příp. opět navýší.

Vláda dne 18.5.2020 schválila program COVID III na podporu živnostníků a firem do 500 zaměstnanců. Cílem programu je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Vláda 18.5.2020 podpořila návrh 50% příspěvku státu na nájem podnikatelům, kteří z důvodu opatření vlády ke koronavirové krizi museli zavřít své provozy. Vše bude samozřejmě dobrovolné. Pokud soukromý pronajímatel nepřistoupí na tuto variantu, tak stát částkou nepřispěje. Jinými slovy, stát je připraven přispět 50 procenty na nájemné za druhé čtvrtletí (duben,květen, červen 2020) za předpokladu, že pronajímatel sleví 30 procent. Podmínkou bude předložení dodatku ke smlouvě o pronájmu u nebytového prostoru. Program je s platností od 1. dubna do 30. června. Nájemcům, kteří platí nájemné státu nebo veřejným subjektům, bude 80 % nájemného rovnou odpuštěno (uhradí stát). Týká se i provozů s několika pobočkami, maximální výše podpory je 10 mil. Kč.

Od úterý 19.5.2020 nemusí nosit roušku pracovníci v provozech s vysokou teplotou a dále pracovníci v kancelářích při dodržení 2 m odstupu.