Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela oznámil na brífinku vlády 16.2.2022 následující programy podpor:

  1. Covid Adventní trhy
  2. Covid Nepokryté náklady – sektorová podpora
  3. Covid 2022 – sektorová podpora
  4. Covid BUS

Nedříve bude vyhlášen program Covid Adventní trhy, MPO předpokládá, že podnikatelé budou mít peníze k dispozici ca do 3 týdnů. Žádat budou moci adventní stánkaři podle počtu stánků a dní, kdy měli zavřeno:

  • 1 stánek – 5.000,- Kč/den
  • 2 stánky – 8.000,- Kč /den
  • 3 stánky – 11.000,- Kč/den

Maximální podpora na 1 majitele celkem 330.000 Kč.

Podpořeni budou rovněž organizátoři adventních trhů, kde byl adventní trh zcela zrušen. Budou mít nárok na úhradu marně vynaložených nákladů až do výše 80 %.

U programů Covid NN sekt.p., Covid 2022 sekt.p. dojde k prodlení, budou muset být mezi tím renotifikovány ze strany EK, následně budou vypsány výzvy. Podpořeni budou žadatelé z oborů cestovní ruch, gastronomie, ubytování, prádelny, organizátoři eventů. Rozhodným srovnávacím obdobím bude 1.11.-31.12.2021 oproti stejnému období v r. 2019 (pozitivní posun po jednání AMSP ČR s MPO, původně srovnáváno 2.pol. 2019 a 2.pol. 2021), stanoven 50% pokles.

Covid NN sekt.p. – žadatelé budou mít nárok na úhradu 50 % nákladů, Covid 2022 sekt.p. – žadatelé budou moci žádat 500 Kč/den/zaměstnance. Maximální podpora pro 1 žadatele bude 1,5 mil. Kč.

Výjimku mají organizátoři kulturních, sportovních a dalších akcí / eventů – rozhodné období bude 1.11.2021 – 28.2.2022, kdy v rámci programu Covid NN sekt.p. budou moci čerpat až 80 %. Celková podpora za Covid NN sekt.p. a Covid 2022 sekt.p. na 1 žadatele bude max. 3 mil. Kč.

Covid BUS (Ministerstvo dopravy), zájezdoví dopravci – celková alokovaná částka je 400 mil. Kč, maximální částka podpory na 1 žadatele bude 2,5 mil. Kč, příspěvek bude rozlišen podle počtu sedadel a emisní normy.

Celková suma podpory vlády do těchto 4 programů je 5 mld. Kč.

(Není známo, zda se bude týkat de minimis, předpokládáme, že ano.)