Prezident republiky podepsal  20. dubna 2020 zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu. Součástí zákona jsou i ustanovení, která řeší problematiku konání valných hromad.

Na brífinku vlády 27.4.2020 informovala ministryně financí Alena Schillerová o skutečnosti, že lhůta nebude prodloužena ze 30 na 45 dnů, jak byl původní návrh, ale zachová se 30 dní, nicméně část sporného odpočtu se vrátí až po ukončení kontroly. Tedy nesporná část DPH se bude vracet do 30 dnů a sporná následně. MF předpokládá, že se podaří projednat v nouzovém (zkráceném) legislativním režimu.

Na brífinku vlády 27.4.2020 o tom informovala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Antivirus se předpokládá po 3-6 měsících překlopit do klasického kurzarbeitu, kde se očekává i náběh tzv. režimu C programu Anitvirus jako motivačního pro firmy, které i v době krize „jely“ a udržovaly i přes potíže zaměstnanost.

Vláda 27.4.2020 projednala návrh věcného záměru MPSV na odklad odvodů na sociální pojištění o 3 měsíce (květen – červenec) s tím, že odvody za květen se musejí max. do 20/6 zaplatit. Půjde o 24,8 % za zaměstnavatele. Za zaměstnance budou firmy nadále soc. pojištění odvádět. Penále 18 % při prodlevě se snižuje na 4 % p.a., pojistné se splatí po odkladu, a to nejpozději do 20. září 2020 vč. úroků. Pokud firma nezaplatí odložené pojistné do 20/9, nabíhá zákonem stanovené penále.

Vláda dne 27.4.2020 tuto podporu projednala a zatím odložila na jednání vlády 29.4.2020. Agenda bude spadat pod MMR ve spolupráci s MF a MPO. Je třeba ještě vyprecizovat legislativně technické otázky ohledně vyloučení souběhu s „pětadvacítkou“ a programem Antivirus. Předpokládá se podpora 1-3 členných s.r.o. (jednatelé jsou manželé apod.). Bude předloženo jako balíček.

Jste začínající podnik s praktickým řešením pro zemědělce, které jim pomůže v jejich praxi a umožní zlepšit kvalitu a bezpečnost produktů? Máte rozvinutý produkt nebo službu, které jsou připraveny k ověření v terénu? Pak je tato výzva určena právě Vám!

Vláda dne 23.4.2020 schválila nová pravidla pro vstup do ČR pro EU občany vč. vzoru potvrzení o bezinfekčnosti, který byl připraven Ministerstvem zdravotnictví a kterým se (mimo jiná potvrzení) budou občané prokazovat na hranicích. Pro firmy a zaměstnance v tom vidíme velký posun, byť se zatím jedná pouze o EU občany – viz body I.1.i) a j) a pak související opatření (testování místo karantény). Velkým posunem je také úprava pro Čechy (ne pendlery), kteří mohou jet za účelem výkonu ekonomické činnosti až na 72 hodin do zahraniční bez následného testu i karantény (bod I.3 e). Ještě zatím nejsou řešeni tzv. třetizemci (mimo EU).

Praha, 24. dubna 2020. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) se zapojila do virtuálního hackathonu „Hack the Crisis“. Stát firmám v rámci hackathonu nabídne finance, mentoring i volné kapacity v době krize na přípravu moderních výrobních programů pro dobu po krizi.

Vláda 23.4.2020 rozhodla o uvolnění zákazu, který se týká také cestování za hranice, po návratu se bude muset buď prokázat potvrzením o negativním testu na koronavirus, nebo bude daná osoba nucena strávit 14 dní v karanténě. Pendleři budou moci překračovat hranice každý den, ale každých 14 dní se prokáží negativním testem na koronavirus.

Do záručního programu COVID Praha eviduje ČMZRB 363 žádostí především od OSVČ, malých a středních podniků z oboru služeb.