MPSV avizuje jednání 25. 5. 2020 s tripartitou a týž den předložení návrhu na odpuštění sociálního pojištění za zaměstnance na jednání vlády. Návrh zahrnuje firmy, na které dopadla koronavirová krize. Zahrnoval by měsíce červen, červenec a srpen za podmínky dodržení vyplacení 90 % objemu mezd a počtu zaměstnanců. V návrhu jsou dvě varianty: pro firmy do 25 zaměstnanců nebo do 50 zaměstnanců. Dle předběžného vyjádření se MPO kloní k variantě pro firmy do 25 zaměstnanců. Sněmovna by návrh měla projednat na svém zasedání ve středu 27. 5. 2020.

Zdroj: ČT

Společníci malých s.r.o., kterým vládní opatření zkrátila nebo zastavila tržby, stále čekají na pomoc od státu. Nyní se na ně nevztahuje kompenzační bonus pro OSVČ ani podpora v rámci programu Antivirus. Příspěvek ve výši až 44.500 Kč pro malé s.r.o. už sice odsouhlasila vláda, stále ale neprošel zákonodárným procesem. Na finanční úřady už se zoufalí „společníci“ obracejí s žádostí o bonus s takovou intenzitou, že je úředníci museli vyzvat k trpělivosti. (Zdroj: CNN Prima News)

Podle informací ministryně financí Aleny Schillerové na ČT24 dne 21. 5. 2020 projedná vláda v pondělí  25. 5. 2020 návrh na zjednodušení programu Antivirus. Úřady jsou zahlceny administrativou. Na tuto skutečnost upozorňovala AMSP ČR od samého počátku jak z pohledu podnikatelů, tak z pohledu úřadů.

Více informací naleznete zde: 
http://amsp.cz/kurzarbeit-ve-schvalene-podobe-zustal-bohuzel-nadale-komplikovany-pro-podnikatele-i-urady/

Ministryně financí Alena Schillerová na ČT24 dne 21. 5. 2020 avizovala, že MF předloží v pondělí 25. 5. 2020 na jednání vlády návrh na snížení DPH na ubytování z 15 % na 10 %.

Program je pro startupy zcela zdarma, nechceme peníze ani podíl ve firmě, pouze Váš čas. Výměnou za to se setkáte s více než desítkou mentorů, kteří Vás připraví na vstup do komerčních akcelerátorů a investičních programů. 

Ekonomická situace českých firem se kvůli koronavirové krizi výrazně zhoršuje. Přicházejí o stále více zakázek a potýkají se častěji se špatnou platební morálkou svých odběratelů. Většině firem by pomohlo, kdyby vláda prodloužila program Antivirus na pokrytí části mzdových nákladů až do konce srpna. Opatření státu v oblasti daní zatím firmám nepomáhají. Zjistil to květnový průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR, kterého se zúčastnilo 242 podniků.

Řada členů AMSP ČR se ozývá do sekretariátu ohledně nastavení programu COVID III. a jsou zklamáni, že tento program již neposkytuje příspěvek na financování úroků. Ano, z hlediska úročení již není tak výhodný jako předchozí COVID I. nebo II., ale na druhou stranu má výrazně vyšší míru záruky pro malé a střední podniky (90 %), což by mělo umožnit na tento úvěr dosáhnout i firmám, které by na předchozí COVID úvěry kvůli své finanční kondici nedosáhly.

Usnesení vlády ze dne 18. května 2020 č. 555 k vydání mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

Resort zdravotnictví připravil další hygienická pravidla pro provozy, které bude možné od 25. května opět otevřít. Týká se to zejména vnitřních prostor stravovacích provozů, hotelů, kempů a dalších ubytovacích zařízení, otevírají se vnitřní prostory hradů a zámků, zoologické a dendrologické zahrady nebo koupaliště.

Senát dne 20. 5. 2020 schválil, že ošetřovné mohou nadále pobírat i rodiče, kteří nepošlou své děti do otevřených škol.