Vyhlašujeme soutěž o jedno místo ZDARMA v podzimním 3. běhu Food Startup Academy, kterou pořádá Chefstarter

V latinskoamerickém regionu snad nenajdete rozdílnější země, než jsou Kuba a Mexiko. Zůstane zde Mexiko naším nejdůležitějším obchodním partnerem, i když by se naplnily některé negativní předpovědi spojované s nástupem nové americké administrativy? A co Kuba? Splní světová očekávání? Na tyto a spoustu dalších otázek našich vývozců jsme hledali odpovědi v prvním letošním TRADE NEWS, které právě vychází a oborově se zaměřuje na český agroexport.

Ve dnech 02.03.2017 a 03.03.2017 proběhlo v polském Krakově mezinárodní jednání projektového konsorcia ENTREPRENEURS 7x21 (program ERASMUS+). Polská organizace Business Play Europe byla po oba dny naším hostitelem. V současné době v rámci projektu připravujeme případové studie – inspirativní příběhy mladých podnikatelů, které budou v nejbližších měsících dokončeny, přeloženy a také zveřejněny na e-lerningové platformě.

Projekt Start2Act je jedním z projektů podporovaných výzkumným a inovačním programem Evropské unie Horizon 2020 a jeho posláním je informovat, motivovat a pomáhat v oblasti snižování spotřeby energie, a to zejména startupům a mladým MSP. Byl spuštěn v březnu loňského roku a společně s Českou republikou se ho účastní také Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Spojené království.

Svou cestou je platforma AMSP ČR, která od roku 2013 propojuje začínající podnikatele. Cílem je oživit chuť mladé generace začít podnikat a nebát se vzít odpovědnost za vlastní firmu do svých rukou. Za tu dobu se podařilo vytvořit pod střechou asociace unikátní sdružení více jak dvou tisíc mladých lidí, kteří se pravidelně schází, vyměňují si zkušenosti a vzájemně spolu obchodují. Bez funkcionářských proslovů, bez politiků, vzpomínek na minulost a bez pracovních výborů. Zato s konkrétními produkty, mezinárodními vztahy a novými technologiemi. Nezůstáváme pozadu ani v roce 2017 a chystáme s našimi partnery rekordní výčet aktivit.

Digitální garáž v minulém roce nabídla desítky školení formou přednášek ve spolupráci s partnery. Program pořádal český Google ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a Vysokou školou ekonomickou v Praze, a pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí.

EU pomáhá malým podnikům modernizovat zastaralé technologie a zvýšit tak jejich konkurenceschopnost. O program Technologie Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) mají podnikatelé velký zájem. U některých výzev už byla překročena výše plánované alokace (Výzva IV.). Lidé stále mohou žádat v rámci Výzvy V. Technologie a III. Výzvy ICT a sdílené služby (OP PIK). Program rozvoje venkova pomůže zase mladým začínajícím zemědělcům.

Rok venkova 2017 přímo navazuje na v loňském roce realizovaný Rok řemesel 2016 a opět bude provázet aktivity AMSP ČR po celý rok. Vzhledem k tomu, že se jedná o komplexní projet, i v letošním roce se jeho aktivity propojí se všemi dosavadními interními projekty, tedy i projektem Svou cestou - Young Business.

Studie České startupy 2016, vydaná ke konci tohoto roku, je dílem autorského dua M. Staszkiewicz a D. Havlíkové pojednávající o stavu české startupové scény. Na padesáti šesti stranách (roztříděných do jedenácti srozumitelných kapitol) se zde čtenář dozví vše o startupech v Česku, stejně tak o podmínkách ve kterých fungují. 

poslední letošní vydání magazínu o obchodu TRADE NEWS vyšlo právě dnes. Prosincové číslo se zaměřuje zejména na oblast energetiky a energetických úspor. Regionálně se zaměříme na země Jižní Ameriky: Chile, Argentinu a Peru.