Projekt YEIM Young Entrepreneurs in Motion, EU projekt číslo 764144, zahájený 1.2.2017 pro 1.období do 31.1.2019 ( s výhledem do roku 2021). Projekt byl schválen Evropskou komisí v programu COSME H2020 tj. program Generálního ředitelství pro podpora rozvoje a růst malého a středního podnikání v EU, jako součást programu Horizont 2020. 

bohemia eu planners

Překlad programu je Konkurenceschopnost malých a středních podniků s tím, že hlavní aktivita financování je podpora mobility začínajících podnikatelů, která je známa pod názvem Erasmus for Young Entrepreneurs, ale slovo “young” se nahrazuje slovem začínající, nový podnikatel (new entrepreneur), protože v programu NENÍ VĚK UCHAZEČE OMEZEN. Slovo “erasmus” se obecně chápe jako mobilita, pohyb za poznáním.

Pro Českou republiku se stala zprostředkující organizací výše uvedená společnost t.j. Bohemia EU Planners, s.r.o. (IČ 27901637), jenž je členem nadnárodního konsorcia vedeného Španělskem.Unijní programy jsou financovány přímými penězi z Bruselu a soutěží se online přihláškami dle výzev publikovaných na stránkách generálních ředitelství Evropské komise. Prioritou našeho projektu pro nové uchazeče je načerpání znalostí ICT technologií s uplatnitelností ve všech oborech, jimiž se podnikatelské prostředí zabývá a prioritou ženy budoucí podnikatelky (v našem prostředí OSVČ či jednatelky s.r.o.), ale muži budoucí podnikatelé jsou vítáni též. Více na www.bohemiaeuplanners.eu

Účastník projektu musí splnit následující kriteria: minimálně dosažené středoškolské vzdělání s maturitou, střední odborné vzdělání se závěrečnou zkouškou a zdokladování základní konverzační znalosti v anglickém jazyce (A2-B1), či dle země hostitelského podnikatele. Základní orientace v základech podnikání a schopnost sestavit Podnikatelský plán (Co, Proč, Jak, Kdy, Pro koho a Za kolik?), objasnit jej a konkretizovat dosažení cíle. Věk v projektu není omezen. Mobilita do států EU je od 1 do 3 měsíců. Účastník projektu je u hostitelského podnikatele ve vybrané zemi a prohlubuje si svoje odborné zkušenosti na své budoucí podnikání po návratu do ČR. Po schválení Podnikatelského plánu a odsouhlasení výjezdu, jsou náklady hrazeny na základě Finančního souhlasu a účastník musí plnit podmínky pobytu, tak jak je stanoveno ve vzájemné smlouvě a prohlášení účastníka. Výše finančních prostředků na pobyt je dána dle spotřebního koše dané země (Tabulky EU).Náklady na pobyt pokrývají cestovní náklady, ubytování a stravné. Účastník při svém pobytu nesmí vykazovat (ani se snažit) o výdělek za určitou pracovní činnost.

Nový (potenciální) podnikatel přijíždějící k hostitelskému podnikateli je motivovaný a aktivní člověk se zájmem o obor, v němž chce získat další zkušenosti. Jsem schopna poradit a koordinovat zaměření těchto vztahů, aby byly přínosem pro obě strany.

Zprostředkovatelskou organizací pro výjezd je Bohemia EU Planners, s.r.o.

Pro registraci do programu prosím uvedený odkaz: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=19

©bohemiaeuplanners/raymova/20.8.2017