Rada kvality ČR přijímá do 31. 8. 2017 přihlášky do třetího ročníku ocenění za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“. Program na míru ušitý pro malé a střední podniky, rodinné firmy a sociální podniky vyhlašuje Rada kvality ČR společně s Asociací společenské odpovědnosti, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR a P3 – People, Planet, Profit. Vítězové budou vyhlášeni v listopadu na Pražském hradě.

Vnímání společenské odpovědnosti firem prochází v posledních letech významnými změnami. Už se nebavíme jen o pojmech jako firemní dárcovství, charita nebo dobrovolnictví, často spojovaných se zvučnými jmény nadnárodních organizací. Společenská odpovědnost (CSR) dostává postupně konkrétní obraz a ucelenější podobu také v očích českých občanů.Program nejenže hledá vítěze a oceňuje ty nejlepší. Ostatním účastníkům kromě zviditelnění nabízí také jednoduchý nástroj, jak zhodnotit jejich stávající strategii CSR. Prostřednictvím dotazníku, který pokládá otázky z tematických oblastí společenské odpovědnosti a zahrnuje specifika malých a středních podniků, mají organizace možnost nahlížet na své počiny v uceleném pohledu; nabízí se jim tak prostor pro plánování, hodnocení a v konečném důsledku také pro zlepšování. A jak se na své loňské vítězství dívají v organizaci Channel Crossings (výherce kategorie malé a střední podniky)? Projektová manažerka Ing. PhDr. Zdeňka Havrlíková říká: „Už samotné týmové vytváření přihlášky nám přineslo příležitost zastavit se, ohlédnout se zpět a promyslet, zda a jak bychom naše aktivity mohli dále systematizovat a rozvinout. Cenu Podnikáme odpovědně vnímáme i jako skvělou příležitost sdílet zkušenosti s ostatními organizacemi a učit se od sebe navzájem. Nechceme si chránit své „hřiště“ před ostatními, společná hra nás baví mnohem víc.“Více informací o podmínkách soutěže naleznete na stránkách Národního informačního portálu o CSR www.narodniportal.cz.


Logo Podnikáme odpovědně