Záruční program COVID Praha spuštěný dnes (21.4.2020) ráno v 8:00 h byl určen živnostníkům, malým a středním podnikům aktivním na území hlavního města Prahy pro přístup k provoznímu financování v návaznosti na zmírnění hospodářských následků způsobených opatřeními proti šíření koronavirové infekce známé jako COVID-19. Program připravila ČMZRB ve spolupráci s hlavním městem Praha, je financován z Operačního programu Praha – pól růstu a je určen k profinancování projektů realizovaných na území hlavního města Prahy.

Na základě četných dotazů z členské základny jsme navrhli podporu pro společnosti s ručením omezeným, které nemají žádné zaměstnance a nemohou tak pobírat ani podporu v rámci „pětadvacítky“ pro OSVČ, ani podporu v programu Antivirus (pokud si vyplácí odměnu jednatele). Dle dnešního (21.4.2020) oznámení vláda projedná návrh na příspěvek 500 Kč/den pro s.r.o. bez zaměstnanců.

Na AMSP ČR se obrací velká řada firem s otázkami k programu Antivirus. Vzhledem k tomu, že manuál k tomuto programu obsahuje kolize mezi Zákoníkem práce a zákonem o zaměstnanosti, dále nepřesnou metodiku, která jednou používá termín „vyplacená mzda“ a jindy „náhrada mzdy“ apod., doporučujeme firmám kontaktovat Státní úřad inspekce práce, jež odpovídá na dotazy, které se týkají také aktuální situace kolem epidemie koronaviru.

Vláda na dnešním (20.4.2020) jednání schválila podporu pro OSVČ, kteří budou mít nárok na příspěvek ve výši 500 korun denně v rámci programu „Pětadvacítka“ až do 8. června. Za měsíc květen by tak měli získat podporu 15.000,- Kč. Podmínky by měly zůstat zachovány. Na podporu dosáhnou všechny OSVČ na hlavní i vedlejší poměr nebo studenti. Nesmí být ale zaměstnáni.

Záruční program COVID Praha usnadňuje živnostníkům, malým a středním podnikatelům aktivním na území hlavního města Prahy přístup k provoznímu financování v návaznosti na zmírnění hospodářských následků způsobených opatřeními proti šíření koronavirové infekce známé jako COVID-19.

 

Ministerstvo zdravotnictví připravilo pozvolný plán návratu do běžného života. Uváděn do praxe bude jen za předpokladu, že se situace bude i nadále vyvíjet dobře. 

Vláda schválila navýšení příspěvku na ošetřovné pro OSVČ na 80 %, a to zpětně od 1. dubna 2020. Pokud ošetřovné bylo čerpáno v dubnu jen několik dní a ukončeno, bude zbývajících 20 % doplaceno ze strany ČSSZ. Ošetřovné pro OSVČ bude nadále řešit MPO.

Z rozhodnutí Evropské komise se navyšuje podpora de minimis na 800 000 EUR pro podnikatelské subjekty v rámci podpory na pomoc proti šíření COVID-19. Tato podpora je slučitelná s dosavadní podporou ve výši 200.000 EUR. Celkem by tedy měla být de minimis až 1 mil. EUR. Jde o nový typ podpory na r. 2020, tzv. dočasný rámec.

Dosavadní podporu „pětadvacítku“ pro období 12.3.-30.4.2020 doplní jednorázová částka 15.000 Kč na měsíc květen 2020 pro OSVČ postižené koronavirovou krizí.

Senát dnes (16.4.2020) schválil limit pro sankce živnostníkům za opožděné splátky úvěrů v rámci návrhu novely zákona o spotřebitelském úvěru. Nově se rozšiřuje okruh úvěrů, u nichž jsou stanoveny maximální sankce za opožděné splátky. Doposud se to týkalo jen úvěrů pro spotřebitele. Nově se ochrana bude vztahovat i na úvěry pro OSVČ. Při prodlení delším než 90 dnů nebude výše smluvní pokuty moci přesáhnout 0,1 procenta denně z dlužné částky. Součet všech smluvních pokut pak nesmí přesáhnout polovinu z celkové výše jistiny. Úrok z prodlení navíc po 90 dnech nesmí přesáhnout zákonnou výši.