Jméno: Stanislav Mottl
Název firmy: Pekárna Mottl
Pozice ve firmě: majitel
Obor podnikání: výroba bezlepkového pečiva
Počet zaměstnanců ve firmě: 1
Kraj: Liberecký kraj

Co Vás přivedlo k podnikání, jak byste v 5 větách charakterizoval svou firmu?

Podnikání jsme začali na základě vlastní zkušenosti s bezlepkovou dietou. Zjistili jsme, že je obtížné sehnat kvalitní a chutné potraviny. Toto zjištění nás vedlo k myšlence vlastní výroby a později i k založení Pekárny Mottl.

Co vám na začátku podnikání pomohlo a co vám naopak komplikovalo život?

Nejvíce nám pomohla naše rodina a přátelé. Také štěstí nám velmi přálo, protože jsme se zatím většinou setkali s příjemnými lidmi, kteří nám ochotně vycházeli vstříc. Komplikací se v průběhu budování pekárny vyskytovalo mnoho. Složité právní přepisy týkající se výroby, značné pracovní vytížení a s tím i související narůst stresu, vstupní investice, vývoj výrobků (u některých výrobků trval vývoj déle než rok).

Co považujete za svůj největší úspěch?

Za největší úspěch považujeme kvalitní, chutné výrobky a stále se rozšiřující síť zákazníků, nejen s bezlepkovou dietou.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna?

Hlavní body plánu do budoucna jsou: vývoj stále nových výrobků a zlepšování stávajících, rozšiřování sítě zákazníků o další regiony, navýšení výroby a příjem zaměstnanců (a to i vytvoření pracovního místa pro ZTP).

Čeho byste se na základě vlastních zkušeností již vyvaroval?

Nelze říci, čeho bychom se vyvarovali. Veškerá naše rozhodnutí a jednání nás dovedla tam, kde jsme nyní. Zatím jsme neučili nic, co by se z našeho pohledu jevilo jako chyba.