Jméno: Lukáš Žaludek
Název firmy: Ekotema Group s.r.o.
Pozice ve firmě: spoluzakladatel, jednatel
Obor podnikání: služby v oblasti životního prostředí, ekologie, udržitelnosti
Kraj: Celá ČR

Co Vás přivedlo k podnikání, jak byste v 5 větách charakterizoval/a svou firmu?

Vždy jsem chtěl podnikat nebo alespoň si podnikání vyzkoušet. Když přišla příležitost založit si firmu neváhal jsem a šel do toho.

Ekotema Group s.r.o. je inovační společnost zaměřující se na udržitelnost a ekologii. Pomáháme firmám, obcím/městům, neziskovým, vzdělávacím organizacím zavádět principy udržitelného rozvoje a správné ekologické praxe. Odborníkům i studentům dáváme možnost zapojit se do naší komunitní platformy Ekotema sustainability network, kde sdílíme své znalosti, zkušenosti a pomáháme si navzájem v kariérním rozvoji. Jsme provozovateli populárně naučného portálu Envimagazin.cz, kde kromě jiného realizujeme i unikátní česko-slovenský projekt na podporu udržitelného cestovního ruchu s názvem #ObjavUdržateľnéSlovensko.

Co vám na začátku podnikání pomohlo a co vám naopak komplikovalo život?

Nejvíce mi pomohla podpora spolupracovníků a dalších partnerů, kteří neváhali navázat spolupráci se začínajícím podnikatelským subjektem. Komplikace spatřuji zejména v ohromném množství legislativních povinností, ve kterých je nutné se umět orientovat.

Co považujete za svůj největší úspěch?

Vybudování firmy od prvotního nápadu až po rozvoj všech aktivit i za hranice ČR. Velmi si vážím taktéž navázání spolupráce s programem DofE – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, který motivuje mladé lidi k osobnímu rozvoji mimo jiné i v oblasti ekologie.

V mediální oblasti je to určitě vytvoření oblíbeného online magazínu, který přináší unikátní, autorský obsah tvořený přímo ekology z praxe.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna?

Rozvíjet firemní portfolio o další inovativní služby (např. předcházení vzniku odpadů, implementace Cílů udržitelného rozvoje OSN do praxe). V našem Envimagazin.cz intenzivně rozvíjet česko-slovenskou spolupráci nejenom v oblasti udržitelného cestovního ruchu, ale i v ekologii. Posunout spolupráci i na úroveň státní správy.

Čeho byste se na základě vlastních zkušeností již vyvaroval/a? 

Neefektivní komunikace a vkládání nadějí do projektů s nejistým výsledkem.