Jméno: Eliška Vámošová
Název firmy: DEPO Ventures
Pozice ve firmě: Partner
Obor podnikání: Investice do startupů
Kraj: Středočeský kraj

Co Vás přivedlo k podnikání, jak byste v 5 větách charakterizoval/a svou firmu?

Touha dělat věci po svém a mít možnost něco změnit, když se mi to nelíbí. Budovat něco nového s vidinou, že jednou to bude velké.

DEPO Ventures je investiční skupina, která propojuje svět startupů a investorů. Investuje do technologických společností skrze fond a propojuje investory v DEPO Angels Network, síti evropských investorů, kteří hledají kvalitní projekty, spolu-investory a podporu. Vizí společnosti je naučit úspěšné podnikatele a osoby s vysokým jměním, že investice do startupů by měly být přirozenou součástí portfolia každého investora.

Co vám na začátku podnikání pomohlo a co vám naopak komplikovalo život?

Řekla bych, že pomohlo trochu blažené nevědomosti. Určitě také kolegové, kteří jsou v tomto odvětví jedni z nejpovolanějších a mnohému mě naučili. Dále je to fakt, že věříte, že to, co děláte, má smysl. A v neposlední řadě pracovitost, samostatnost, zodpovědnost a dotahování věcí do konce. Covid vše na jednu stranu zkomplikoval, investování se zastavilo. Na druhou stranu nám to dalo možnost se transformovat a ujasnit si vizi, která nám teď dává obrovský smysl.

Co považujete za svůj největší úspěch?

Rozjetí a fungování DEPO Angels networku, kde pomáháme business angels s investičním procesem od začátku až do konce.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna?

Tento rok budeme otevírat další andělských fond pro manažery a podnikatele, který je oproti jiným fondům aktivní. Lidé se mohou podílet na výběru startupů v rané fázi a mají možnost jim také pomoci. Dalším krokem je venture kapitálový fond, který bude investovat do pokročilejších společností.

Čeho byste se na základě vlastních zkušeností již vyvaroval/a? 

Vyvarovala bych se předsudkům, které jsem měla o tom, že mě investoři nebudou brát vážně.