Dne 23.2.2016 proběhlo v chebské kavárně Cafe 11 setkání s manažerem rodinného penzionu Seeberg Radovanem Caranem v rámci projektu Coffee Talks. Setkání se účastnili studenti ekonomické fakulty ZČU v Plzni. Cílem neformálního setkání bylo zprostředkovat zkušenosti úspěšného manažera mladým lidem a inspirovat je pro jejich budoucí kariéru a případné podnikání.

Setkání proběhlo ve velmi přátelské a otevřené atmosféře, o čemž svědčí i výrazné překročení plánovaného času setkání. Účastníci se mohli ptát pana Carena prakticky na cokoliv. Pan Caran vysvětlil, jak jejich rodina začala podnikat a jak jejich podnikání postupně rostlo od restaurace k Nejlepšímu penzionu ČR a Nejlepšímu wellness penzionu Karlovarského kraje. Vysvětlil, jak dělají marketing, jak využívají moderní technologie a jak pracují se zaměstnanci.

Jelikož je p. Caran i projektovým manažer obce Poustka, padla i otázka „Co dělají, že opakovaně dosahují ocenění Nejlepší vesnice 2011-2015“? Pan Caran účastníkům prozradil, jak na obci Poustka funguje v praxi komunitní plánování a jak se jim daří zapojovat lidi do dění v obci. Osobně se po tomto setkání se již těším, až si s rodinou a do Poustky a Seebergu uděláme výlet. Tímto bychom chtěli panu Caranovi velmi poděkovat za jeho čas a vstřícnost a popřát mu mnoho dalších úspěchů v osobním i profesním životě.

Další setkání Coffee Talks plánuje v druhé polovině dubna.

Ing. Aleš Procházka, a.i.m. Agentur s.r.o.
člen JCI West Bohemia

foto cheb

Foto: zprava: R.Caran, A.Procházka, M.Cyrasl, J.Hazda, S. Kliment

 

 

coffee talks

 

Co je Coffee Talks?

Coffee Talks, společný projekt neziskové organizace JA Alumni Czech Republic a projektu Svou Cestou od Asociace malých a středních podnikatelů, je série velmi neformálních diskusí s úspěšnými lidmi, zpravidla mladými podnikateli a manažery. V komorním prostředí kaváren s menším počtem účastníků vzniká ideální atmosféra na sdílení myšlenek, inspiraci a získávání nových kontaktů.