Na základě nepříznivých čísel o vývoji nemoci covid-19 je po mimořádném jednání ve středu 21. října 2020 vyhlásila vláda. Zásadně bude omezen maloobchod a služby, činnost úřadů i volný pohyb obyvatel.

Vláda rozhodla, že od čtvrtka 22. října 2020 od 6.00 h po dobu vyhlášeného nouzového stavu do 3. listopadu 2020 včetně bude až na výjimky zakázán volný pohyb osob na území celé České republiky. Stejně jako na jaře ale bude z tohoto zákazu existovat několik výjimek, a to především na cesty do zaměstnání a v souvislosti s podnikáním, na cesty za rodinou, na nákupy základních životních potřeb či na cesty do zdravotnických zařízení. Lidé budou moci si vyjít i do parků, do přírody nebo vyjet na vlastní rekreační chatu či chalupu a pobývat tam. Na veřejně přístupných místech se s výjimkou členů domácnosti budou moci společně pohybovat jen dvě osoby, omezena je i účast na svatbách a pohřbech na deset lidí a právo shromažďovací na nanejvýš sto osob ve skupinách po dvaceti.

Znění krizového opatření naleznete zde: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Pohyb-osob-1078.pdf.

Až na přesně stanovené výjimky bude od 22. října 2020 od 6.00 zakázán i maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách. Mezi výjimky patří například prodej potravin, pohonných hmot, drogerie či novin, tabáku a časopisů, otevřeno budou mít i autoservisy, čistírny, lékárny, pohřební služby či květinářství. Zavřít budou muset až na výjimky i hotely a další ubytovací zařízení či foodcourty v nákupních centrech. Znění krizového opatření naleznete zde: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-obchodu-a-sluzeb-1079.pdf.

Vláda od čtvrtka od 6.00 h omezí i provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na nezbytné minimum nutné k zajištění chodu veřejné správy. Úřední hodiny zůstávají omezeny na pět hodin denně dva dny v týdnu, přičemž úřady mají zajistit svůj chod vždy nejnižším možným potřebným počtem zaměstnanců na pracovišti. Stejné doporučení vláda vydala i pro ostatní zaměstnavatele. I ti mají v tomto období upřednostnit práci z domova, udělování dovolených a placeného pracovního volna a zredukovat činnost na nezbytné minimum. Znění krizového opatření naleznete zde: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Organy-verejne-moci-1080.pdf.

Kabinet v souvislosti s nově přijatými krizovými opatřeními schválil také rozšíření Výzvy 2 programu Covid – Nájemné. Do dotačního programu budou nově zařazeny i ty provozy, které byly dnes vyhlášenými opatřeními zakázány nebo výrazně omezeny. Kompenzace je ve výši 50 % nájemného za 3. Q/2020, není nutná spoluúčast pronajímatele, jako tomu bylo na jaře 2020.Alokace programu bude v důsledku tohoto rozšíření navýšena o 1,8 miliardy korun na celkem tři miliardy korun. Vláda tyto finanční prostředky uvolní z vládní rozpočtové rezervy. Výzvu už Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne–255305/.

Dále se projednává:

  • Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 500,- Kč/den, na který by měly nárok všechny OSVČ, kterým byly nařízením vlády uzavřeny provozy, a to po celou dobu nouzového stavu. Současně budou kompenzováni i podnikatelé s navazujícími obory za podmínky, že více jak 50 % jejich byznysu je navázáno na uzavřené provozy.
  • Ošetřovné pro OSVČ.

AMSP ČR dále požaduje:

  1. Prodloužení programu Antivirus B beze změn minimálně do 31. 12. 2020 a následné napojení smysluplného kurzarbeitu od 1. 1. 2021 (projedná vláda v pondělí 26. 10.2020).
  2. Přesnou definici „navazujících“ oborů + kontaktní místo státní správy pro tyto dotazy (přislíbeno).
  3. Prodloužení moratoria na splátky úvěrů – zatím není příliš velká ochota bank, proběhne jednání s Českou bankovní asociací, nelze řešit nařízením vlády.
  4. Obnovení programu COVID Ubytování pro postižené hotely a penziony (spadá pod MMR).

Přehled podpory pro podnikatele – firmy i OSVČ – je na https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/opatreni-na-pomoc-podnikatelum-a-zivnostnikum–253690/.