Ošetřovné a Antivirus

Z vyjádření ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na ČT24 dne 13. 10. 2020:

  • Rodiče dětí do 10 let oznámí svému zaměstnavateli standardním způsobem (telefonát, e-mail) překážku v práci – péče o dítě do 10 let. Nad rámec tohoto nemusí nic více dále činit – jde o nouzový stav s nařízením vlády k uzavření škol.
  • V současné době platí standardní ošetřovné 9 dní.
  • Shoda vlády je na 60 % příspěvku, minimální částka se zvyšuje na 400 Kč/den.
  • Dva dny dodatečných podzimních prázdnin budou také proplaceny v rámci ošetřovného.
  • Program Antivirus A je navržen na dorovnání příspěvku zaměstnavatelům na 100 % z vyplacené náhrady mzdy (v současnosti je 80 %) a zvýšení zastropování ca do 50.000 Kč (v současnosti je max. do 39.000 Kč)
  • Vše bude předmětem jednání v následujících dnech s cílem co nejrychlejší platnosti.

Kultura, sport, autobusová doprava, restaurace a hotely

Z vyjádření vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka na ČT1 dne 13. 10. 2020:

  • MPO oznámí 14. 10. 2020 nové programy podpory pro kulturu, podnikání ve sportu, dálkovou autobusovou dopravu a gastronomii. Návrh obsahuje úhradu nákladů na zaměstnance, tj. náhradu mzdy ve 100 % vč. odvodů a dále podporu nájemného v rychlejším módu než na jaře, tj. bez spoluúčasti pronajímatele bude podpora vyplácena přímo podnikatelům. Programy projedná 14. 10. 2020 na svém zasedání vláda.