„Rodinné firmy jsou největším zdrojem pracovních míst v soukromém sektoru, a to i díky tomu, že jejich rodinná povaha má větší schopnost přečkat složitá období. V jednom takovém se právě nacházíme a musím před nimi smeknout, i díky nim se daří stavět ekonomiku na nohy rychleji, než se předpokládalo,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Loni se podařilo ukotvit definici rodinného podniku, díky které vytváříme podporu v jejich financování, letos v březnu začala zase u AMSP ČR oficiální registrace rodinných podniků. Dosud se zaregistrovalo víc než 325 rodinných obchodních korporací a rodinných živností, zveřejněny jsou na našem portálu pro podnikatele www.businessinfo.cz.“

„Na příkladech vystupujících firem bylo vidět, že krizi zvládá úspěšně nová generace vlastníků rodinných firem, kterým zakladatelé dali prostor. Tato generace je plná energie a nebojí se vyjít z krize dynamickým, investičním způsobem. Podpora státu uspíší jejich kroky. To, že vzdělávání je nejmocnější zbraň, když je třeba něco změnit, podpořila nabídka kursů u nás i v zahraničí,“ říká místopředseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Libor Musil.

Z pohledu managementu rodiny a správy v rodinných podnicích jsou nastaveny vztahy mezi rodinnými příslušníky ve formě písemného dokumentu. Jsou také stanoveny osoby odpovědné za nastavení pravidel komunikace a řešení případných konfliktů. Členové rodiny pravidelně a otevřeně diskutují, mladší generace se připravuje na roli nástupníků.

Nástupnictví se chápe jako fáze rozvoje podniku a nahlíží se na něj z pohledu předání řízení podniku, předání vlastnictví a dopadu na rodinné vztahy a vazby. V rodinných podnicích jsou zvažovány právní aspekty předání podniku další generaci. Při předávání lze zohlednit, že firmu může řídit najatý personál.

Zakladatel/ka neb předávající generace má představu o svém aktivním životě v penzi tzn., že bude „umět odejít“ z rodinného podnikání. Což nevylučuje pozice mentora, poradce, zakladatele rodinné nadace, angažmá v regionální politice, ve veřejných činnostech aj.

Rodinný podnik má úzkou vazbu na místo a sídlo svého podnikání, má např. uzavřenou smlouvu s obcí o spolupráci, je zviditelňován na webovém portálu obce, má sjednané partnerství rámci mikroregionu apod. Je také významným subjektem z pohledu zaměstnavatele a pracovního uplatnění ostatních osob v blízkém okolí. Řada rodinných podniků se také snaží o získání společensky nebo odvětvově uznávaného certifikátu.

V rodině i podniku jsou specifikovány dlouhodobé rodinné i podnikové cíle, které jsou vzájemně sladěny a formulovány tak, aby bylo možno sledovat jejich dosažení. Do tohoto rozhodování jsou zapojeni i ostatní rodinní příslušníci. Rodinný podnik má zpracován strategický nebo rozvojový plán zahrnující rovněž fáze nástupnictví, který zohledňuje aktuální situaci v podniku i v rodině.

V rodinném podniku je nastavena jasná organizační struktura, vymezeny úkoly a odpovědnosti. Plnění je pravidelně vyhodnocováno. Konflikty v rodině jsou přísně oddělovány od konfliktů v podniku, komunikace v rámci řešení konfliktů je otevřená a efektivní. Je zde zpracována otázka zapojení /zaměstnanosti rodinných příslušníků, jsou definovány očekávané znalosti, dovednosti, kvalifikace. Průběžné vzdělávání je plánováno. Jsou zde zapojeny i lidé, kteří nejsou rodinnými příslušníky.

„U rodinných firem krize netestuje jenom management a vitalitu podniku, ale také kvalitu řízení rodiny. Jak řídit rodinu, která spolu podniká, je v naší společnosti nové téma, které přišlo s tím, jak rodinné firmy dospěly do fáze generační výměny majitelů. Hlavní vlna předávání nástupníkům firem založených v 90.letech probíhá právě v těchto časech. Proto se společně s univerzitní platformou a Radou kvality zaměřujeme na to, jak pomoci podnikatelským rodinám zvládat nastupující hospodářskou krizi. Rodinné firmy na sebe přebírají odpovědnost za překonání krize a jsou vděčné za každou pomoc a zájem státu“ dodává generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Eva Svobodová.

Rodinný podnik usiluje o inovativní rozvoj společně se zachováním pozitivních rodinných vztahů a jejich pokračováním i přes změny, které s inovacemi přicházejí. Průběžně je sestavován finanční plán, pro zahájení a při realizaci významných změn v rámci rozvoje jsou použity převážně vlastní finanční zdroje. V rodinném podniku je zisk z větší části znova investován do jeho dalšího rozvoje. V případě rozdělení zisku mezi rodinné příslušníky jsou předem stanovena objektivní pravidla.

„Rodinným firmám byly například v programu Expanze poskytnuty záruky za cca 47 milionů korun k úvěrům za celkem 59 milionů a řeší se žádost o 16 milionovou záruku k úvěru dvacet milionů. V programu Záruka je evidována žádost o záruku čtyři miliony korun k úvěru v hodnotě pět milionů,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou strategii a podnikatelské prostředí a předsedkyně Rady kvality ČR Silvana Jirotková a dodává: „Za sebe mohou slíbit, že udělám vše proto, aby se opatření na podporu aktivit rodinných firem při obnově hospodářství podařilo naplňovat. Ani za pandemie nepřestáváme s kolegy pracovat na plnění dalších bodů v Živnostenském balíčku, intenzivně pracujeme a i na rodinné firmy myslíme také při tvorbě Národního plánu obnovy.“

„Ministerstvo průmyslu a obchodu i Rada kvality ČR vnímá rodinné podnikání jako významný prvek tuzemské ekonomiky, což se potvrzuje zejména v nynější náročné době. Proto iniciovala vznik Národní ceny za rodinné podnikání, kterou začlenila do prestižních ocenění v rámci Národních cen kvality a dále i založení odborné sekce Kvalita v rodinném podnikání, jejíž akce finančně podporuje v rámci svého rozpočtu, doplňuje 1. místopředseda Rady kvality ČR a ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Vinkler.

Právě Rada kvality ČR, která spadá pod MPO, byla partnerem konference rodinných firem.

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ-2020-09-29-Rodinné firmy se zaměřují na kvalitu rodinného podnikání