Pandemie covidu-19 negativně zasáhla řadu firem i celou českou ekonomiku. Zároveň s tím urychlila využívání online technologií a přiměla lidi přesunout část svých aktivit na internet. S pokračující pandemií je tak pro firmy čím dál důležitější schopnost využívat v rámci svého podnikání online nástroje. Mnoho firem ale stále neví, jak na to.  

  • Český Google teď pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Hospodářskou komorou ČR chystá pomoc českým firmám v podobě bezplatného vzdělávacího programu a navazujících aktivit.
  • Do konce roku 2021 se zavázal pomoci 130 tisícům českých firem a jednotlivců využívat internet k růstu podnikání či rozvoji kariéry, čímž chce přispět k oživení české ekonomiky.

Nástup pandemie covidu-19 změnil návyky lidí, kteří během krátké doby přesunuli řadu svých aktivit do online prostředí. Podle studie společnosti Growth from Knowledge[1] změnilo 83 % Čechů své návyky, co se týká návštěv obchodů a restaurací, 43 % Čechů trávilo během jara na internetu více času než dříve a 70 % Čechů změnilo své nákupní zvyklosti, když pro řadu z nich rozhodování o nákupech hrál internet větší roli než před propuknutím epidemie. Být snadno dohledatelný online a prezentovat se na internetu je proto pro firmy dnes ještě důležitější než dříve.

„On-line komunikace dnes hraje významnější roli než dřív. Což znamená samozřejmě i všechny nástroje, které ji umožňují. My jsme často takovými průkopníky, logicky to souvisí s tím, že pomáháme firmám všech velikostí růst,” říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček. Podle ministerstva současná situace ukazuje, že cesta, po které se ČR vydala, když vláda před dvěma lety přijala revoluční Inovační strategii, je správná. Nové technologie, digitalizace a inovace zemi posouvají do budoucnosti mezi inovační lídry.

Internet je pro firmy příležitost
Údaje z vyhledávání na českém Googlu v období od března do května ukázaly největší propad zájmu v odvětví cestovního ruchu nebo pohostinství. V řadě oblastí se však naopak vyhledávání na Googlu oproti minulému roku podstatně navýšilo a zvýšený zájem přetrval i po otevření kamenných obchodů a podniků. Jednalo se například o kategorii zahradního nábytku a příslušenství, u které bylo hledání v srpnu meziročně stále téměř o polovinu vyšší, dále jízdní kola, donášku jídla z restaurací, online nákupy potravin, oblečení nebo produkty v oblasti výživy.

„Zkušenosti z posledních měsíců ukazují, že digitalizace může výrazně urychlit oživení české ekonomiky. Menší firmy ale digitálními dovednostmi často nedisponují a ani neví, jak je získat. To je podle nás důležité změnit a zde vidíme možnost, jak můžeme českou ekonomiku podpořit,” říká Taťána le Moigne, ředitelka české, slovenské,  maďarské a rumunské pobočky společnosti Google. „V Googlu se dlouhodobě věnujeme digitálnímu vzdělávání a naše úsilí chceme v kontextu pandemie ještě znásobit. Do konce roku 2021 se zavazujeme pomoci dalším 130 tisícům českých firem a jednotlivců využívat internet k růstu svého podnikání či rozvoji kariéry.

Programy pro malé a střední firmy
Google se společně s partnery, kterými jsou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Hospodářská komora ČR, nejprve zaměří na pomoc malým a středním podnikům po celé republice formou tří vzdělávacích aktivit. Malé a střední firmy, které mají zájem oživit svůj byznys pomocí online nástrojů, se mohou zapojit do tzv. SMB academy navržené na základě aktuálních potřeb firem zasažených současnou krizí. Osnova programu vychází z kvalitativní studie Ipsos zaměřené na vliv pandemie na tyto podniky. Podle studie jim chybí zejména znalosti v oblasti nastavení online řešení, tedy jak být dohledatelní na internetu, jak nastavit online prodeje nebo případnou exportní strategii.

„Pandemie přinesla skokovou digitalizaci u malých a středních podniků a živnostníků. Mnozí se ocitli v online prostoru, kde nikdy nebyli. Jsme rádi za spolupráci se společností Google, která jim může předat řadu tipů a doporučení, jak se v online prostoru pohybovat. Budoucnost patří malým a středním podnikům, protože jsou schopni se rychle přizpůsobit změnám a dnešní předností je rychlost,“ uvádí generální ředitelka AMSP ČR Eva Svobodová.

„Digitální vzdělávání patří mezi dlouhodobou prioritu Svazu. O významu jsme se bolestně přesvědčili v průběhu krize způsobené pandemií koronaviru. A jeho důležitost vysvětlujeme dlouhodobě také vládě. Kvalitní digitální vzdělávání je jednou ze zásadních podmínek připravenosti české ekonomiky na příchod nových technologií. Jsme proto rádi, že se objevují projekty, jako je tento vzdělávací program, který Svaz průmyslu podporuje a vítá,“ říká Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Bezplatný vzdělávací program poběží 10 týdnů, od začátku října do začátku prosince 2020. Jednotlivé lekce budou firmám distribuovat samotní partneři. Další zájemci o lekce se mohou přihlásit přes registrační formulář nebo mohou navštívit nový web Google pro malé a střední firmy, který jim poskytne všechny praktické návody na jednom místě, včetně nabídek od externích partnerů.

Digitálně pokročilejším firmám nabízí Google účast v tzv. Business academy, ve které získají navíc individuální byznysové konzultace s experty Googlu a dalšími odborníky a po ukončení certifikát o absolvování. Tento bezplatný osmitýdenní program pro 30 vybraných firem z Česka a Slovenska poběží od 1. října do 19. listopadu 2020 a firmy se mohou do programu přihlásit do 26.9.2020.

Cílem Googlu je navázat na své dlouhodobé vzdělávací aktivity a pokračovat v podpoře ekonomiky a firem pomocí digitální transformace a exportu i vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie. Do inovačního prostředí a digitálních dovedností společnost dlouhodobě investuje, přičemž firmám, uživatelům a institucím pomáhá vzdělávat se v oblasti využívání technologií již od roku 2016 v rámci iniciativy Grow with Google – Pomáháme Česku růst. Ve spolupráci s partnery se společnosti podařilo proškolit už více než 150 tisíc lidí, firem, startupů či vývojářů.

Příklady firem, které dokázaly vytěžit z krize:

Martin Sviták, ředitel elektronických zdrojů firmy GRADA, říká:

  • „Krize nám potvrdila rostoucí význam digitálního prostředí. Po uzavření knihkupectví, kde prodáváme většinu produkce, byly zavřeny i školy, včetně vysokých škol. Naše aktivity jsme museli rychle přesměrovat do online prostředí. Veškerý prodej knih jsme realizovali prostřednictvím e-commerce, z velké části na našich e-shopech grada.cz a grada.sk. Služby BOOKPORTu, naší on-line knihovny pro každého, jsme v době krize poskytli vysokým školám zdarma, nejen jako formu pomoci, ale i jako investici do budoucího rozvoje tohoto segmentu našich zákazníků. V situaci, kdy jsme potřebovali rychle navýšit naše online prodeje, nám nejvíce pomohla efektivní online reklama. Dosáhli jsme znásobení provozu i několikanásobně vyšších prodejů na našich e-shopech.“

Marcel Vargaeštok, CEO a zakladatel ChefParade, říká:

  • „V rámci vládních opatření proti Covid-19 jsme museli naše provozovny zavřít. Abychom zůstali v kontaktu s našimi zákazníky, zorganizovali jsme několik online kurzů vaření na YouTube. Tyto kurzy byly velmi populární a newsletter s recepty z kurzů měl top výsledky v porovnání s naším běžným newsletterem. Naším cílem bylo udržet se v povědomí našich klientů a nabídnout jim inspiraci pro domácí vaření.“

Jan Kešelák,  head of market development GLAMI.cz, říká:

  • „Během první vlny pandemie na jaře jsme se rozhodli uspíšit realizaci našeho plánu na spuštění GLAMI v Pobaltí. Kombinace veřejně dostupných nástrojů Google Trends a Market Finder a konzultační pomoc od týmu Google nám pomohly získat dostatek informací potřebných k expanzi. Nakonec se nám podařilo spustit aktivity na těchto trzích v rekordním čase, tedy 6 týdnů od interního rozhodnutí.“

Lukáš Kovač, spoluzakladatel firmy Qerko, říká:

  • „Během nouzového stavu naše podnikání zamrzlo. Ze začátku jsme byli poněkud nervózní, ale během několika dní jsme byli schopni velmi rychle naši strategii přizpůsobit nové situaci. Přeorganizovali jsme si naše priority a během krátké doby jsme spustili novou funkci v naší aplikaci – objednávky s sebou. Díky koronavirovým opatřením, jsme se naučili spoustu nových věcí, které nám pomohly s prosperitou našeho podnikání.“

 

O partnerech 

AMSP ČR sdružuje od roku 2001 na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na digitalizaci, rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní provozovny, malé restaurace, ženy v podnikání a podnikatele 55+. www.amsp.cz

Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem. Funguje jako nestátní nepolitická organizace, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v ČR. Reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy. Celkově hájí zájmy 11 tisíc firem, které zaměstnávají na 1,3 milionu pracovníků. Jeho posláním je utvářet kvalitní podnikatelské prostředí. Prosazuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v ČR i v evropských a mezinárodních organizacích. Prosazuje zájmy svých členů v Radě hospodářské a sociální dohody (tripartitě). www.spcr.cz

Hospodářská komora ČR jako zákonný zástupce podnikatelů v ČR, sdružuje 16 000 členů organizovaných v 60 komorách v regionech a ve 125 oborových asociacích. Více než 60 ze 100 největších českých firem je členem HK ČR. Jejím posláním je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. www.komora.cz

[1] Studii “Coronavirus Consumer Pulse” zpracovávala výzkumná agentura Growth from Knowledge v období 24.-26. 4. 2020. Online výzkumu se zúčastnilo 500 respondentů z České republiky ve věku 16-65 let.

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ Google_Restart ceskych firem_vzdelavaci program