V návaznosti na obnovení vízové činnosti většiny zastupitelských úřadů ČR v zahraničí dojde k obnovení fungování vládních programů ekonomické migrace ve vztahu k dalším státům.

Od 1. srpna 2020 je Program klíčový a vědecký personál a Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec rozšířen na většinu států světa, na které se tyto programy vztahovaly před pandemií. 

Program kvalifikovaný zaměstnanec, v rámci něhož bylo doposud možné žádat o zaměstnaneckou kartu pro pracovníky z Ukrajiny, Srbska a Černé hory, Mongolska a Moldavska, je od 1. srpna 2020 znovu spuštěn i pro pracovníky z Běloruska a Filipín.

Od 1. srpna 2020 jsou postupně vyřizovány žádosti, které již byly podány a žádosti, na jejichž základě již došlo k zařazení žadatele do programu.

Více informací lze najít na webu:
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/obnoveni-prijmu-zadosti-o-viza-na-vetsine-zastupitelskych-uradu-cr-v-zahranici–256008/.