Asociace je členem úzké poradní skupiny k materiálu "Daňový majetek".  Za AMSP ČR chceme v souladu s požadavky členů akcentovat následující body:

1/ Zvýšení limitu hranice hmotného (§ 27) i nehmotného majetku (§ 32a) a technického zhodnocení (§ 34 a § 24/2/zb) minimálně na 250 000 Kč  (významná částka je u každého subjektu jiné vzhledem k výši jeho obratu)

1a/ v této vazbě též podporujeme návrh navázání doby odpisování na vstupní cenu, tj. dobrovolný paušál (např. počítaný ze vstupní ceny), do jehož výše by se nerozlišovaly náklady na opravy a technické zhodnocení.

2/ Podporujeme redukci počtu odpisových skupin (zjednodušování) + zkrácení odpisové doby

3/ Opravné položky - velmi zpřístupnit a zjednodušit - smysluplná reakce na očekávanou druhotnou platební neschopnost. Tj. zkrátit časový interval pro tvorbu daňové opravné položky podle ustanovení § 8a/1 - 12 MĚSÍCŮ. Doporučujeme provést jako trvalé opatření, tedy s platností i po krizi. Dále žádáme zvýšení limitu pro hodnotu nevýznamných pohledávek, dle ustanovení § 8c - současný limit 30 tis. se jeví nedostatečný.