Vláda na svém jednání 25. 5. 2020 schválila režim C programu Antivirus na podporu zaměstnanosti, který je navržen pro firmy postižené koronavirovou krizí do 50 zaměstnanců. Tyto firmy budou moci využít odpuštění odvodů u zaměstnavatele ve výši 24,8 %, a to na 3 měsíce červen, červenec a srpen. Podmínkou bude tzv. dvojí krytí:  90% zaměstnanost a 90 % vyplacených mezd v březnu 2020.

Strop pro mzdy je stanoven na 1,5 násobek průměrné mzdy (ca 23.000 Kč). Antivirus C bude fungovat jako automat, tzn. firma pošle měsíční elektronický přehled a nepošle platbu. Firmy, které daly svým zaměstnancům v březnu výpověď, tak mají možnost k 31. 5. 2020 stáhnout výpovědi. Žadateli o Antivirus C nemohou být residenti daňových rájů. Nelze rovněž kombinovat režim B a C programu Antivirus. Antivirus C by se mohl týkat ca 233.000 firem, které tvoří 88 % soukromého sektoru s 1.464.000 zaměstnanci, což je ca 13, 5 mld. Kč výpadek ve státním rozpočtu.