Řada členů AMSP ČR se ozývá do sekretariátu ohledně nastavení programu COVID III. a jsou zklamáni, že tento program již neposkytuje příspěvek na financování úroků. Ano, z hlediska úročení již není tak výhodný jako předchozí COVID I. nebo II., ale na druhou stranu má výrazně vyšší míru záruky pro malé a střední podniky (90 %), což by mělo umožnit na tento úvěr dosáhnout i firmám, které by na předchozí COVID úvěry kvůli své finanční kondici nedosáhly.

Záruka v této výši by též měla být již i dost motivační k tomu, aby komerční banky úvěr poskytly i firmám, které už nemají příliš čím ručit (mají např. už velkou část majetku zastaveného z důvodu předchozích investičních úvěrů). Pro řadu firem může hrát roli i to, že se na COVID III. nevztahují pravidla pro veřejnou podporu (de minimis) a nezkoumá se splnění definice malého a středního podniku. AMSP ČR se nicméně bude zasazovat o to, aby i firmy průmyslové, na něž koronakrize logicky dolehne později, dosáhly na nějakou formu výhodnější podpory. Banky musí jednat v zájmu klienta a budou mít ve smlouvě v souladu s notifikací povinnost, že a) celková externí úroková sazba nepřekročí sazbu, kterou banka nabízela k 28. 2. 2020 ke stejnému produktu a stejné rizikové skupině a b) banka se zavazuje, že v nejvyšší možné míře přenese výhodu ručení na konečného příjemce. Stejné principy uplatňuje v zárukách EIF.

Nutné ovšem také je, aby naše firmy převzaly odpovědnost za obnovu hospodářství, kterou stát sám nevyřeší. Je třeba, aby firmy i v této době začaly investovat, aby nám tuto příležitost opět nevzali zahraniční investoři tak, jak to zatím bylo vždy v minulosti. Tím se z naší země stala ekonomická kolonie, odkud investoři vydělané peníze vozí k sobě domů. Už nyní je třeba přepnout debatu na to, co bude za měsíc, za rok a jak nastavit „restart“.