Usnesení vlády ze dne 18. května 2020 č. 555 k vydání mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje mimořádné opatření pohybu a pobytu bez ochranných prostředků v souvislosti s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

lze upustit od ochrany dýchacích cest např. u:

  • řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob,
  • osob, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osob, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u kterých lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté.
  • zaměstnanci při pobytu v kancelářích jakožto na svém pracovišti, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.

Usnesení vlády v celém rozsahu včetně mimořádných opatření k nahlédnutí zde:
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/