Resort zdravotnictví připravil další hygienická pravidla pro provozy, které bude možné od 25. května opět otevřít. Týká se to zejména vnitřních prostor stravovacích provozů, hotelů, kempů a dalších ubytovacích zařízení, otevírají se vnitřní prostory hradů a zámků, zoologické a dendrologické zahrady nebo koupaliště.

Konání hromadných akcí bude možné až pro 300 osob ve stejný čas. Povolují se také návštěvy ve zdravotnických a sociálních zařízení.  T7ká se restaurací, kaváren, hotelů, penzionů, venkovních kempů, pořádání konferencí, taxislužeb, živností, při kterých je porušována integrita kůže, vnitřních prostor zoologických, botanických a dendrologických zahrad, hradů, zámků, přírodních a umělých koupališť, saun, wellness center, pořádání hromadných akcí, návštěv v zařízeních sociálních či zdravotnických služeb, tréninku sportovců, školení a vzdělávání.

Bližší informace a letáky zde: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/specifikace_pokyny_2505.pdf

Letáky: https://koronavirus.mzcr.cz/

Kde musím mít roušku: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/kde_musim_mit_rousku_2505.pdf

Restaurace, kavárny, bary: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/restaurace_2505.pdf

Koupaliště: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/na_koupaliste_bezpecne_2505.pdf