Vláda 18.5.2020 podpořila návrh 50% příspěvku státu na nájem podnikatelům, kteří z důvodu opatření vlády ke koronavirové krizi museli zavřít své provozy. Vše bude samozřejmě dobrovolné. Pokud soukromý pronajímatel nepřistoupí na tuto variantu, tak stát částkou nepřispěje. Jinými slovy, stát je připraven přispět 50 procenty na nájemné za druhé čtvrtletí (duben,květen, červen 2020) za předpokladu, že pronajímatel sleví 30 procent. Podmínkou bude předložení dodatku ke smlouvě o pronájmu u nebytového prostoru. Program je s platností od 1. dubna do 30. června. Nájemcům, kteří platí nájemné státu nebo veřejným subjektům, bude 80 % nájemného rovnou odpuštěno (uhradí stát). Týká se i provozů s několika pobočkami, maximální výše podpory je 10 mil. Kč.