AMSP ČR jako jeden z garantů pro žádosti v program ekonomické migrace přináší nové informace.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR poskytlo v návaznosti na rozhodnutí vlády ČR aktuální podrobnější informaci ohledně částečného spuštění programů ekonomické migrace. S účinností od 11.5.2020 došlo k částečnému obnovení činnosti vízové agendy na 27 českých zastupitelských úřadech v zahraničí – Austrálie, Brazílie, ČLR, Hongkong, Chorvatsko. Japonsko, Kanada, Korea, Mexiko, Mongolsko, Německo, Polsko, Rakousko, SAR, Bosna a Hercegovina, Slovensko, Tchaj-wan, USA, Vietnam.

Na těchto úřadech dochází k obnově příjmu žádostí o pobytová oprávnění v rámci Programu pro klíčový a vědecký personál, a dále k příjmu žádostí o pobytová oprávnění v rámci Programu pro vysoce kvalifikované zaměstnance a Programu pro kvalifikované zaměstnance, pokud se jedná o pracovníky ve zdravotnictví nebo v sociálních službách.

Dochází rovněž k ukončení přerušení žádostí a k obnově vyznačování schválených D/VR na uvedených úřadech v rámci Programu pro kvalifikované zaměstnance, jakož i Programu pro klíčový a vědecký personál a Programu pro vysoce kvalifikované zaměstnance, vč. rodinných příslušníků zařazených do těchto programů.

V rámci Programu pro kvalifikované zaměstnance se částečná obnova dotkne v tuto chvíli pouze Mongolska a Srbska, resp. ZÚ Ulánbátar a ZÚ Bělehrad:

■ v praxi se na těchto dvou úřadech budou moci podávat nové žádosti pouze pro žadatele, kteří jsou pracovníky ve zdravotnictví nebo v sociálních službách (pouze následující CZ-ISCO):

— 5321 Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče,

— 5322 Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče,

— 5329 Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení,

— 83223 Řidiči zdravotnické dopravní služby.

■  dále bude obnoveno vyznačování D/VR v žádostech, které byly rozhodnuty již před přerušením vízové činnosti dne 14. 3. 2020, avšak s ohledem na přerušení činnosti úřadů již nedošlo k vylepení vízových štítků.

MZV ČR upozorňuje na skutečnost, že dle Usnesení vlády ČR ze dne 4. 5. 2020 č. 511 mohou tito cizinci s vylepeným D/VR (tedy držitelé dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu) přicestovat na území ČR pouze tehdy, pokud při vstupu na území ČR předloží potvrzení o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, přičemž tento test nesmí být starší 4 dnů (test si musí zajistit cizinci na vlastní náklady a nelze jej pořídit až dodatečně na území ČR).

Podrobnou informaci lze najít na odkazu:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/prijimani_zadosti_o_viza_od_11_kvetna.html