Dle současných mimořádných opatření je možné od 11.5.2020 pořádat venkovní akce do maximální počtu 100 osob, předpokládá se rovněž, že od 25.5.2020 bude možné pořádat venkovní akce do 500 osob. Současně budou muset být dodržována všechna hygienická nařízení.