Vláda na dnešním (11.5.2020) zasedání schválila návrh AMSP ČR, který se týkal případů, kdy rodinnou firmu vlastní jeden člen rodiny, je zároveň jediným statutárním zástupcem a ostatní členové rodiny se na podnikání podílí v rámci pracovněprávního vztahu, tedy jsou zaměstnanci firmy. V tom případě stávající definici nesplňovali a nemohli být z tohoto důvodu registrováni jako rodinná obchodní korporace.

Máme v praxi příklady, kdy jeden z rodičů (většinou je to otec) je 100% majitelem a jediným statutárem. Vedle toho zaměstnává na pracovní smlouvu někoho z rodiny, běžně je to manželka nebo potomci. Pokud se na problém díváme z pohledu rodiny, tak splňují, že nadpoloviční počet společníků je z jedné rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je jejím statutárním orgánem. Takováto firma má všechny znaky rodinného podniku – její členové se podílejí na řízení podniku a tyto firmy se cítí být rodinnými, neboť podnik je s rodinným životem úzce provázán. Firma také navenek vykazuje všechny znaky rodinného podniku – firemní kultura, vztahy k zaměstnancům, přístup k obchodním partnerů, a hlavně realizuje plán předávání podniku na další generaci, tzn. je zajištěna mezigenerační kontinuita, což je základem rodinného podnikání. Toto předávání se zpravidla děje tak, že zakladatel přizve do svého podnikání, které před tím absolutně ovládal, svého potomka a ten stoupá firemní hierarchií do vedoucí pozice. Pokud se osvědčí, potom se realizují další 2 etapy předávání, které se mohou překrýt v jeden úkon (předání vlastnictví), ale většinou je to postupný proces:

  1.    Předání statutární odpovědnosti – jmenuje potomka dalším statutárem vedle sebe.
  2. Předání části anebo celého vlastnictví firmy. Po tomto úkonu většinou rodič ze statutární pozice odchází a od firmy se tento zakladatel odstřihne.

Takže fungování rodinné firmy jde pro potomky po časové ose: zaměstnanec – statutár – spolumajitel – majitel. Pokud bychom těmto firmám uzavřeli možnost používat označení rodinné, potom by zde byl v mnoha případech rozpor mezi definicí a skutečným stavem.

AMSP ČR proto předložila dne 30. 4. 2020 Ministerstvu průmyslu a obchodu k projednání ve vládě návrh upravené definice rodinného podniku, který by tyto členy rodiny do definice rovněž zahrnoval. Znění upraveného návrhu AMSP ČR konzultovala s autorem definice původní, doc. JUDr. Bohumilem Havlem, Ph.D. a je rovněž schváleno Výborem pro rodinné podnikání a registraci rodinných podniků, kde jsou zástupci AMSP ČR, HK ČR, ČMZRB a MPO. Nově schválené upravené znění definice již tento případ zahrnuje a tím umožní uspokojit další desítky čekatelů na registraci. Více informací zde: http://amsp.cz/registrace-rodinnych-podniku/