Podle informací ministryně práce a sociálních věcí po jednání vlády 7. 5. 2020 je tento režim stále v jednání, otázkou zůstává výše, parametry a souběh režimů B a C. Půjde o zásadní rozšíření programu Antivirus. Režim C projednává speciální tým ve složení premiér a ministři MPSV, MF, MPO a MV a bude muset projít jednáním obou hlavních poradních vládních týmů, tj. NERVem a RHSD (tripartitou).