MF dnes zveřejnilo nejčastější chyby v žádostech OSVČ o kompenzační bonus, které způsobují zdržení či zamítnutí finanční částky.

Patří mezi ně: chybějící IČ nebo rodné číslo, chybějící podpis, zasílání žádostí ve více kusech, kde se musí dohledávat poslední platná žádost, chybně uvedený bankovní účet (neexistující), žádost podaná v nesprávném formátu (doporučeno pdf + vyjmenované grafické formáty), podání na místně nepříslušném FÚ (zpozdí se vyřízení kvůli předání na místně příslušný).

Připomínáme, že přímá podpora bude i nadále poskytována formou kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně, a to za další bonusové období od 1. května do 8. června 2020. Na kompenzační bonus dosáhne i člověk, který pracuje na dohodu o provedení práce (DPP) s odměnou do 10 tisíc korun měsíčně a současně je OSVČ s aktivním živnostenským oprávněním i na vedlejší činnost. V případě dohod o pracovní činnosti (DPČ) je tato hranice ve výši 3 tisíce Kč. Ti, co výše uvedené hranice překračují, na kompenzační bonus nedosáhnou, neboť se již jedná o zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění. Tyto hranice jsou dány zákonem o nemocenském pojištění.

Více informací zde: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/snemovna-rozhodla-o-pokracovani-petadvac-38228