Sněmovna dne 5. 5. 2020 posvětila návrh na pokračování programu Pětadvacítka, který předložilo Ministerstvo financí a schválila vláda.

Bylo tím přehlasováno senátní veto a pokud novelu podepíše prezident republiky, bude podpora 500 Kč/den pokračovat i v období od 1. května do 8. června 2020. Žádat bude možné od 7. května 2020. Novela zákona má za cíl dále zmírňovat negativní dopady epidemie koronaviru na OSVČ v důsledku trvání vládních omezení. Zajistí prodloužení přímé podpory pro poškozené OSVČ s výjimkou těch, které jsou účastny na nemocenském pojištění jako zaměstnanci. Na základě přijatého poslaneckého pozměňovacího návrhu se přitom nebude přihlížet k zaměstnání spočívajícímu v pedagogické činnosti. Na kompenzační bonus dosáhne i člověk, který pracuje na dohodu o provedení práce (DPP) s odměnou do 10 tisíc korun měsíčně a současně je OSVČ s aktivním živnostenským oprávněním i na vedlejší činnost. V případě dohod o pracovní činnosti (DPČ) je tato hranice ve výši 3 tisíce Kč. Ti, co výše uvedené hranice překračují, na kompenzační bonus nedosáhnou, neboť se již jedná o zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění. Tyto hranice jsou dány zákonem o nemocenském pojištění.

Více informací zde: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/snemovna-rozhodla-o-pokracovani-petadvac-38228