Úvěry budou poskytovat spolupracující komerční banky a Českomoravská záruční a rozvojová banka bude za ně vystavovat záruky. Program bude určen pro OSVČ a firmy do 500 zaměstnanců, a to ze všech regionů vč. hl.m.Prahy.

V rámci programu se předpokládá podpoření pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku, pořízení a financování zásob či materiálu, ostatních provozních nákladů jako náklady na mzdy, a energie, platby za nájemné, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, předfinancování pohledávek. Tento program bude o to jednodušší, že žadatel již vůbec nebude přicházet do styku s ČMZRB a ani nebude muset vyplňovat žádnou žádost ani přílohy, jak tomu bylo v předchozích COVID programech. Výše záruky pak bude u MSP až 90 %, u velkých podniků nad 250 zaměstnanců 80 %. Přesné podmínky budou uvedeny v rámci zveřejnění výzvy.

Více informací na www.cmzrb.cz.