Vláda dne 4. 5. 2020 schválila návrh MPO na kompenzaci nájemného pro podnikatele v komerčních prostorách, kteří byli zasaženi opatřením vlády ke koronaviru od 12. 3. 2020, a to ve výši 50 % kompenzace od státu, 30 % ponese pronajímatel a 20 % nájemce. Režim bude dobrovolný.

Žadatel o tuto podporu, bude muset doložit dodatek k nájemní smlouvě o slevě pronajímatele z nájemného 30 %, dále nájemní smlouvu, prohlášení a doklad o výši nájemného před koronavirovou krizí (výpis z účtu). Pro státní rozpočet bude tato podpora představovat ca 4 mld. Kč /měsíčně při odhadu, že o ni požádá 150-200 tis. podnikatelů. Přesný návrh vypracuje do týdne MPO.