Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) v rámci programů COVID k 28. dubnu 2020 schválila podporu pro 780 živnostníků, malých a středních podniků a umožnila jim tak získat zvýhodněné provozní financování v objemu 6,5 mld. Kč. Podpora směřuje napříč obory i regiony. Nejčastěji ji čerpají malé podniky.

Přes polovinu poskytované podpory získali živnostníci, malí a střední podnikatelé z oblasti malo- a velkoobchodu a služeb, tj. včetně segmentu ubytovacích a stravovacích služeb, dopravy a cestovního ruchu. „Podnikatelé působící v oblasti ubytování a stravování jsou dokonce třetím nejvíce podporovaným odvětvím,“ zdůrazňuje Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB, a dodává: „Nejvíce podporovaným oborem jsou průmyslové firmy. Jim směřuje přes třetinu námi schválené podpory. Což je logické, protože jsme průmyslovou zemí úzce napojenou na automobilový průmysl a zahraniční trhy a tedy i tento segment byl koronavirovou krizí silně zasažen.“

obrázek grafu

Téměř dvě třetiny podpory čerpají živnostníci a malí podnikatelé, tj. firmy s méně než 50 zaměstnanci. Zbývající třetinu pak středně velké podniky. Podpora v rámci programů COVID směřuje napříč celou Českou republikou. Nejvíce ji využívají podnikatelé k profinancování svých provozů v Jihomoravském, Moravskoslezském, Středočeském a Zlínském kraji.

mapa

Vyhodnocování žádostí v záručních programech COVID II a COVID Praha pokračuje s úspěšností vyšší než 90 %. Kapacita program COVID I bude v nejbližších dnech naplněna.

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ čísla COVID k 28.4.2020