Upozorňujeme zaměstnavatele, že je vhodné i v současné době, a to i přesto, že máte informaci o pozastavení činnosti svého poskytovatele, vystavovat a předávat (dle konkrétního smluvního ujednání) žádosti na poskytovatele PLS o provedení vstupní nebo periodické pracovnělékařské prohlídky dle vyhl.č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách.  Doklad o předání (zaslání) požadavku si archivujte až do doby uskutečnění pracovnělékařské prohlídky v požadovaném rozsahu.

Teprve, když poskytovatel odmítne nebo nereaguje, je možno využít čestného prohlášení zaměstnance. Zaměstnavatel tím posílí svoji pozici, že konal maximum možného, co lze po něm požadovat ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Pro úplnost uvádíme možný vzor žádosti:
ŽÁDOST