Podle dnešní (23.4.2020) informace z MPO již nebude vyhlášena další výzva k předkládání žádostí v záručním programu COVID II u ČMZRB. Cílem bude uspokojit všechny žadatele, kteří podali své žádosti do pátku 3.4.2020 do půlnoci.

K navazujícímu programu COVID III je avizováno, že bude třeba mít podepsané úvěry od financujících bank v tomto roce, aby se mohly dané prostředky vyčerpat. Vyhlášení COVID III se předpokládá v prvním květnovém týdnu. Nebude se kontrolovat statut MSP a de minimis se nezapisuje. COVID III je připravován pro cílovou skupinu OSVČ a firem do max. 500 zaměstnanců ze všech regionů vč. Prahy.