Záruční program COVID Praha usnadňuje živnostníkům, malým a středním podnikatelům aktivním na území hlavního města Prahy přístup k provoznímu financování v návaznosti na zmírnění hospodářských následků způsobených opatřeními proti šíření koronavirové infekce známé jako COVID-19.

 Program ČMZRB připravila ve spolupráci s hlavním městem Praha, je financován z Operačního programu Praha – Pól růstu a je určen k profinancování projektů realizovaných na území hlavního města Prahy. Podmínkou pro získání této formy podpory je nutné mít vyřízený úvěr od některé ze spolupracujících komerčních bank (jde o téměř o všechny banky zaměřené na malé a střední podniky).

Příjem žádostí bude spuštěn 21. dubna 2020 v 8:00 h.

Více informací zde: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-praha/