Vláda schválila navýšení příspěvku na ošetřovné pro OSVČ na 80 %, a to zpětně od 1. dubna 2020. Pokud ošetřovné bylo čerpáno v dubnu jen několik dní a ukončeno, bude zbývajících 20 % doplaceno ze strany ČSSZ. Ošetřovné pro OSVČ bude nadále řešit MPO.

Viz: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/