Senát dnes (16.4.2020) schválil limit pro sankce živnostníkům za opožděné splátky úvěrů v rámci návrhu novely zákona o spotřebitelském úvěru. Nově se rozšiřuje okruh úvěrů, u nichž jsou stanoveny maximální sankce za opožděné splátky. Doposud se to týkalo jen úvěrů pro spotřebitele. Nově se ochrana bude vztahovat i na úvěry pro OSVČ. Při prodlení delším než 90 dnů nebude výše smluvní pokuty moci přesáhnout 0,1 procenta denně z dlužné částky. Součet všech smluvních pokut pak nesmí přesáhnout polovinu z celkové výše jistiny. Úrok z prodlení navíc po 90 dnech nesmí přesáhnout zákonnou výši.

Senát schválil také možnost odkladu splátek úvěrů a hypoték pro občany i firmy. Lidé i firmy budou moci v souvislosti s epidemií koronaviru přerušit buď na 3 nebo na 6 měsíců splácení úvěrů a hypoték. O přerušení musí banku požádat. Novela se vztahuje na úvěry sjednané před 26. březnem 2020. Moratorium se nevztahuje na úvěry sjednané po tomto datu, dále na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Splátky navíc nelze odložit u úvěrů, u nichž byl dlužník k 26. březnu 2020 ve více než 30ti denním prodlení.

Senát také odsouhlasil, aby cestovní kanceláře mohly za zrušené zájezdy poskytovat poukazy (vouchery). Ty mají platit do srpna 2021, poté bude mít klient nárok na vrácení peněz. Cestovky tak podle této novely mohou odložit vrácení peněz za již zaplacené zájezdy do září. Podmínkou ale je, že dluh v důsledku odstoupení od smlouvy vzniknul od 20. února do 31. srpna. Poukazy budou chráněny zárukou pro případ úpadku cestovní kanceláře. Vydávat se budou muset bez doplatku. Poukaz mohou odmítnout lidé spadající do takzvaných zvláště zranitelných skupin. Patří k nim senioři nad 65 let, zdravotně postižení, nezaměstnaní, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené či lidé, kteří nemohou kvůli koronaviru pracovat.