Během necelých dvou dnů přijala Českomoravská záruční a rozvojová banka v rámci programu COVID II 5900 žádostí o vystavení bankovní záruky za úvěry komerčních bank v objemu přibližně 19 mld. Kč.

To vše se odehrálo 2. a 3. dubna 2020. Ihned, jakmile byl příjem žádostí do COVID II uzavřen, počínaje nadcházejícím víkendem a dalšími dny včetně velikonočních svátků, ČMZRB již schválila 58 žádostí o vystavení záruky. První podnikatelé schválení v COVID II jsou ze všech odvětví, na které se ČMZRB primárně zaměřuje, tzn. jedná se o firmy působící jak ve strojírenství, stavebnictví, automobilovém průmyslu, textilním průmyslu, maloobchodu a velkoobchodu, tak i služeb cestovního ruchu nebo podniky navázané na gastronomii. Objem vystavených záruk je necelých 500 mil. Kč, což znamená, že byly zaručené úvěry v celkové hodnotě větší než 600 mil. Kč. Nejčastěji byly zaručovány úvěry poskytnuté Českou spořitelnou, ČSOB a Komerční bankou. V současné době se do programu COVID II zapojilo již 13 bank působících na českém trhu a s dalšími ČMZRB průběžně uzavírá smlouvy o spolupráci.