AMSP ČR ve svém vyjádření ve Velkých zprávách FTV Prima dne 8.4.2020 uvedla, že podpora pro DPP by mohla být jako další v pořadí po OSVČ a DPČ.

Dle vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové dne 10.4.2020 projedná vláda v týdnu po Velikonocích (po 14.4.2020) návrh MF a MPSV na podporu osob pracujících na DPP, které byly postiženy opatřeními vlády ke koronaviru. Osoby pracující na DPP s příjmem do 10.000,- Kč neodvádějí žádné pojištění, tedy chybí jejich evidence u úřadů. DPP nad 10.000 Kč odvody již mají a jejich evidenci má ČSSZ. Podle dostupných údajů tak bude zjištěno, jak velké skupiny osob by se tato podpora týkala. Podpora se předpokládá v řádu několika tisíc, nižší než podpora pro OSVČ „pětadvacítka“.