V návaznosti na usnesení vlády č. 395 ze včerejšího dne https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABNFACMUP, kterým bylo schváleno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 6.4.2020 viz:  https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABNFACPD5 , je k dispozici leták Ministerstva průmyslu a obchodu, který si mohou provozovatelé prodejen vytisknout a vyvěsit ve svém obchodě a bude tím splněn bod č. 2 uvedeného mimořádného opatření.

 

Příloha 3x (různé formáty): COVID A4 fin3 printCOVID A4 fin3