AMSP ČR se připojuje ke specializovanému týmu složenému ze zástupců agentury CzechInvest, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zdravotnictví. Za podpory Svazu průmyslu ČR pomáhá v boji proti Covid-19 zejména propojováním potřeb s nabídkami firem.

Tým vznikl již před časem jako reakce na novou situaci, která vytváří i zcela nové potřeby a kapacity, jak na straně státu, tak na straně trhu. Misí týmu je propojit co nejvíce firem ochotných pomoci státu s příslušnými orgány a zároveň spojovat současnou poptávku a nabídku firem tak, aby jejich spolupráce byla co nejefektivnější a pomohli jsme tak zmírnit dopady této situace.

Platforma CovPoint je na adrese:  www.covpoint.org  a je součástí široké škály aktivit připravených státem a dalšími partnery pro podporu řešení současné situace „Spojujeme Česko“, viz:  www.spojujemecesko.cz .

Podpůrné programy MPO pro české firmy (firmy s produkcí v ČR) pro rozšíření výroby a inovativní řešení proti COVID-19:

-          Program MPO „Czech Rise Up – Chytrá řešení proti COVID-19“: podpora rychlých nových řešení, která mohou pomoci s bojem proti COVID-19 a jeho následkům v oblasti medicínských i nemedicínských technologií, a která mohou být rychle nasazena do praxe. Rychlé operativní peníze. Typicky nové digitální aplikace (jako Záchranka…), 3D tisknutelné respirátory, plicní ventilátory, testery atd. Propojení: výzva 200 mil. Kč

 https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/ministerstvo-prumyslu-a-obchodu-podpori-vyvoj-a-vyrobu-respiratoru-i-dalsi-technologie-proti-covid-19--253820/

-          Program MPO „Country for the Future“, výzva v podprogramu „Inovace do praxe“ – větší projekty zaměřené na zavádění inovací v podnicích, včetně pořízení know-how, pořízení potřebných technologií či certifikace nových výrobků před samotným spuštěním výroby či poskytováním služby. V soutěži mohou být podpořeny projekty například v odvětví zdravotnické techniky a aplikací, které přinášejí nový nebo podstatně vylepšený výrobní postup nebo poskytování služeb. Dále projekty ve všech odvětvích podnikání, zaměřené na zavádění takových inovativních provozních či logistických procesů, které sníží rizika šíření nakažlivých onemocnění. Zejména jde o projekty zvyšující míru digitalizace, automatizace či schopnosti organizace pružně reagovat a přizpůsobovat se podobným výjimečným situacím.: výzva 300 mil. Kč

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-podpori-inovativni-firmy--ktere-bojuji-s-pandemii-koronaviru---253816/

-          Výzva „Technologie-COVID“ v rámci OPPIK: nákup strojů a zařízení pro diverzifikaci výroby takovým způsobem, aby mohla být navýšena výroba zdravotnické techniky a potřeb. Typicky rozšíření výroby roušek, respirátorů, dezinfekce, ochranných pomůcek atd.: výzva 300 mil. Kč

https://www.agentura-api.org/cs/schvalen-novy-program-podpory-op-pik-technologie-covid-19/

Výzva AMSP ČR k výše uvedenému:

AMSP ČR žádá vládu o stanovisko k povinnosti (ne)realizovat výběrová řízení při pořizování technologií nutných k rychlému zahájení výroby zdravotnických a ochranných prostředků (program Technologie COVID)

Cílem programu je dotovat stroje a zařízení, umožňující zahájení rychlé výroby nezbytných zdravotnických a ochranných pomůcek, využitelných v boji proti epidemii COVID19. Vyhlášení této dotační výzvy velmi vítáme. Je však třeba upozornit na základní úskalí spočívající v povinností příjemce dotace realizovat výběrová řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů OPPI u všech nákupů nad 2 miliony Kč. Příprava a realizace takové výběrového řízení zabírá v průměru 2-3 měsíce, čímž se celospolečensky žádoucí efektivita každého projektu zásadně zpožďuje, ne-li vytrácí. Např. cena velkokapacitní 3D tiskárny vhodné pro výrobu respirátorů se pohybuje okolo 13 mil. Kč, tzn. režimu výběrového řízení by taková investice podléhala. Obdobně i další důležité technologie, jak vyplývá z komunikace s výrobci a dodavateli zdravotnických pomůcek.

Dovolujeme si požádat o zrušení povinnosti realizovat výběrová řízení u projektů podpořených v tomto dotačním programu, případně v programech obdobných, tedy bezprostředně reagujících na současnou epidemiologickou situaci (Např. další plánovaný program MPO  Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19). V těchto programech doporučujeme nahradit povinnost výběrových řízení zpětným doložením faktu, že investice byla zrealizována za ceny v místě a čase obvyklé. Tím bude zajištěna požadovaná rychlost potřebných dodávek a výroby.