Žádosti a přílohy do programu COVID II se přijímají pouze na oficiálních formulářích, žádost včetně příloh naleznete zde