Materiál obsahuje analýzu výchozího stavu, návrh opatření v období stavu nouze, střednědobá opatření v době 0-2 měsíce a 3-6 měsíců po skončení stavu nouze

Viz příloha: Záchranný plán cestovního ruchu COVID 2020 v.0.3