MF navrhlo úplné prominutí DPH na bezúplatné dodání zboží (roušky, respirátory apod.) po celou dobu stavu nouze.