Zálohu na silniční daň bude možné uhradit až do 15.10.2020.