V oblasti cestovních kanceláří a agentur bychom rádi podpořili jejich požadavek o podporu zavedení možnosti legislativně upraveného odložení čerpání zaplacených služeb zákazníkem na budoucí období (vydání voucheru s platností např. 18 měsíců), což se nám jeví jako rychlá, účinná a efektivní pomoc cestovním kancelářím a agenturám, s nulovým finančním zatížením pro stát a bez finančních ztrát pro zákazníka.

V současné době, kdy jsou uzavřeny hranice, jsou cestovní kanceláře a agentury zcela paralyzovány a neschopny služby poskytovat. Snaží se přesměrovat klienty na odložení čerpání, což však zákazníci nejsou ochotni akceptovat a požadují vrácení zaplaceních prostředků. Bohužel většina cestovních kanceláří není schopna z důvodů uhrazení záloh zahraničním dodavatelům tyto prostředky vracet.