Cílová skupina: zejména OSVČ a MSP

Forma: záruka za komerční úvěr od 10 tis. – 15 mil. Kč s finančním příspěvkem na úhradu úroků

Splatnost: 3 roky

Odklad splátek možný až o 12 měsíců

O úvěr žádá klient u SVÉ BANKY, následně ČMZRB poskytuje záruku.

V této chvíli není možné financovat projekty v Praze (podmínky EU OPPIK). Projekty v Praze budou řešeny v další fázi.

Alokace: 5 mld. Kč

Vyhlášení: 30. března 2020

Příjem žádostí: od 2. dubna 2020

Tento program má za cíl usnadnit ve vzniklé mimořádné situaci přístup podnikatelům a malým a středním podnikům k provoznímu financování. Finance z tohoto úvěru mohou využít na nákup drobného hmotného nebo nehmotného majetku, na pořízení a financování zásob, na mzdy zaměstnanců, náklady na energie, nájemné, k úhradě dodavatelsko-odběratelských faktur, předfinancování pohledávek a na další provozní výdaje. S vyřízením úvěru pomohou bankéři na pobočkách nebo specialisté pro podnikatele (očekává se rychlejší a jednodušší administrativa).

Sledujte web ČMZRB: https://www.cmzrb.cz/